Natuurwerkdag Nietap!

NatuurwerkdagNatuurwerkdagOp zaterdag 5 november wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan een onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van het samenwerkingsverband LandschappenNL. In Drenthe wordt de Natuurwerkdag georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe. Ook onze vereniging doet mee aan de Natuurwerkdag, en de startlocatie in Drenthe is dit jaar zelfs in ons bos! Gedeputeerde Henk Jumilet zal hier samen met de directeur van Landschapsbeheer Drenthe de aftrap doen. 

In Natuurschoon Nietap zal er gewerkt worden rond het Vagevuur. We gaan de opslag verwijderen van de oevers. Door deze bomen en struiken weg te zagen, maken we het ven weer open en zorgen we ervoor dat door de grotere invloed van weer en wind de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. We maken daarbij de oevers toegankelijk als rustplaats voor watervogels. De werkzaamheden zijn onderdeel van een project waarin ook groter onderhoud uitgevoerd gaat worden en de paden en lanen in de omgeving verbeterd en hersteld zullen worden.

Ook is er de mogelijkheid om ter afwisseling van de werkzaamheden veldonderzoek aan een Pingo te gaan doen, bij het Vagevuur of bij een nabij gelegen andere (vermoedelijke) pingoruïne.

De werkzaamheden vinden plaats van 9.00 tot 13:00 uur op 5 november 2016. Er wordt voor koffie, thee & lunch gezorgd!!

We verzamelen bij de parkeerplaats bij de meester Posthuma bank.

Alle leden, vrijwilligers, buren en andere betrokkenen bij Natuurschoon worden van harte uitgenodigd om bij deze klus aanwezig te zijn en een handje mee te helpen! Je kan je opgeven via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/natuurschoon-nietap

Vraag ook eens in je omgeving wie het leuk zou vinden om mee te helpen? 
Kinderen die vertrouwd zijn met een zaag of takkenknipper zijn van harte welkom!
Veel handen maken licht werk, en we maken er een gezellige ochtend van!

 

Nieuws van het bestuur

Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. We willen regelmatig laten horen wat daar zoal besproken wordt.
In de vergadering van oktober '16 is gesproken over de Landelijke Natuurwerkdag van 5 november 2016. Samen met Landschapsbeheer Drenthe gaan we die dag rond de pingo Vagevuur aan het werk. Verder hebben we bijvoorbeeld de inhoud van de pachtcontracten besproken. Op korte termijn gaan we met de pachters in gesprek. Voor het nieuwe weiland om over verlenging van de pacht te spreken. Voor de overige weilanden vanwege de mogelijke beëindiging van de pacht binnenkort. Daarnaast kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • Er zal binnenkort het (jaarlijkse) gesprek met de campingvereniging worden geregeld om de stand van zaken te bespreken.
  • Er worden enkele greppels ten noorden van de camping geschoond om afwatering van dat bosperceel te verbeteren.
  • De Bosgroep zal worden gevraagd om het nieuwe beheerplan in concept aan te leveren, zodat dit aan de leden kan worden gepresenteerd.
  • Er wordt een externe partij gezocht om een beheerplan voor het nieuwe weiland op te stellen.
  • De mogelijkheden worden verkend om de weilandjes (op de Maatlanden en in het voorste bos) om te vormen naar natuur. Momenteel is dit nog gewoon grasland en wordt er dus geen natuursubsidie voor ontvangen.

 

SBB aan het werk!

27-09-2016 - Staatsbosbeheer (SBB) is hout aan het kappen in een hakhoutrand ten zuiden van ons Natuurschoonbos. De zuidelijke beukenlaan van Natuurschoon wordt gebruikt voor de afvoer van de stammetjes. Dit heeft onvermijdelijk enige overlast tot gevolg. Gelukkige bijkomstigheid is dat het momenteel zeer droog is, daardoor zal de schade en overlast (modder) hopelijk beperkt blijven.

Het bestuur vergadert

Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten.
In de vergadering van september concluderen we dat het bos er mooi bij ligt. Vaak heeft de natte herfst in deze tijd van het jaar al hard toegeslagen. Momenteel is het droog, ongekend in ons gebied! Het nieuwe beheerplan voor Natuurschoon zal binnenkort actueel worden. De projectplannen voor het Lanenplan, de Swarte Rythe en het Vagevuur zullen binnenkort definitief gemaakt worden. Het raadplegen van de leden en deskundigen is hier van belang en dat gebeurt ook voor de plannen tot uitvoering leiden. Ook een visie over het beheer van de Toutenburgsingel zit er aan te komen. De inspraakavond die de gemeente vorig jaar organiseerde leverde hiervoor input op. De alom aanwezige Pitrus is een terugkerend onderwerp, evenals de bestuurssamenstelling en de toekomst daarvan.