Rondgang langs de projecten

Het bestuur van onze vereniging organiseerde vandaag (vrijdag 17 februari) in samenwerking met de Bosgroep in het voorste deel van Natuurschoonbos een informatiebijeenkomst over de projectplannen die het bestuur in een ledenvergadering ter besluitvorming wil gaan voorleggen aan de leden. Om de uitleg van de plannen zo concreet mogelijk te maken stond er een korte wandeling langs de belangrijkste elementen van de plannen op de agenda. 

     

Aan het begin van de rondleiding hield voorzitter Teus Korevaar een korte inleiding waarin hij vertelde wat de bedoeling van de rondwandeling is en wat belangrijkste stappen in de besluitvorming zijn. De grote lijnen waren de aanwezigen al wel duidelijk. De originele plannen zijn immers al een keer gepresenteerd tijdens de ALV van 15 februari 2016. Omdat er onder andere in die ALV van diverse kanten kritische kanttekeningen geplaatst zijn bij een aantal projectonderdelen heeft het bestuur de plannen op een aantal punten aangepast. Een samenvatting van de aangepaste plannen staat momenteel op de website.

Lees meer...

Snoeiwerk langs het fietspad

Zaterdag 11 februari wachtte er weer een nieuwe klus in het bos. Het plan was slootjes schonen en wat snoeiwerk! Maar dat zat tegen; de vorst had de afgelopen dagen zo hard doorgezet dat alle sloten al weer bevroren waren. Op het meest cruciale punt in de waterafvoer aan de kant van Roden hebben we het ijs aan stukken geslagen om de sloot te kunnen schonen en de lange duiker onder het fietspad goed te kunnen ontstoppen, maar daarna restte ons slechts snoeiwerk. Voordeel van de vorst was wel dat we rond de sloten vrijuit konden werken zonder kans op een nat pak! 

 Langs het fietspad, verschillende paden en rond de brede sloot langs het fietspad op de Maatlanden hebben we heel wat nuttig snoeiwerk kunnen doen. een heel stuk bos ziet er weer mooi en verzorgd uit.

Informatiebijeenkomst projectplannen

Het bestuur organiseert in samenwerking met de Bosgroep een informatiebijeenkomst over de projectplannen en de aanpassingen daarop, die het bestuur wil gaan voorleggen aan de leden. Wij willen u van harte uitnodigingen voor deze informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari 2017 in het Natuurschoonbos (voorste gedeelte). De start is om 14.00 uur op het parkeerterrein aan de Vagevuurselaan. Er zal middels een korte wandeling een inhoudelijke toelichting gegeven worden op de plannen. Tijdens deze toelichting kunt u vragen stellen en is er ruimte voor discussie. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Lees meer...

Slootjes en bomen schonen

Zaterdag 14 januari, de reguliere tweede zaterdag van de maand, wachtte er weer een nieuwe klus in het bos. Slootjes schonen! Eindelijk zat er wat water is de sloten zodat dit klusje mogelijk werd. Met de sloothaken waarmee we het blad en takken uit de sloten trekken kunnen we nauwelijks uit de voeten in een droge sloot. Het is zwaar werk maar het resultaat geeft ons iedere keer weer veel voldoening. Als het overtollige water spuit het bos uit!

Als onderdeel van de werkzaamheden werden ook de schouders van de sloten vrij gemaakt van opschietend groen zodat ze voor toekomstig opschonen bereikbaar blijven. Een ander klusje was het vrij snoeien van het pad naar de camping. Mathijs ging daarbij de strijd aan met enkele uit de kluiten gewassen klimplanten. Hij heeft een heel aantal bomen kunnen schonen. En al het luie zweet is er weer uit ;-)

Al met al weer een goed bestede ochtend!