Roeg Natuurschoon

TV programma 'Roeg' was eerder deze maand in onze omgeving te gast. Ze vertelden dat Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurschoon hier een aantal natuurgebieden beheren. Boswachter Albert Broekman leidde de kijkers rond door de verschillende stukjes bos, heide en de graslanden. Hij vertelde over de bijzondere ondergrond die bestaat uit potklei en de daar op groeiende planten die je verder bijna niet tegenkomt. Voorzitter Teus Korevaar kwam ook aan het woord en vertelde over de Vereniging Natuurschoon. Bekijk het hele filmpje op de website van RTV Drenthe!

Scheppend werk!

Deze zaterdag de 13e mei hebben we die klus aan het pad rond de weilandjes op de Maatlanden waar we vorige maand me begonnen afgemaakt. Met de betonbuizen die we vorige maand al aangesleept hadden, samen met een stevige nieuwe duikerbuis, konden we de vier dammetjes in het wandelpad herstellen en van een stevige laag zand voorzien. We hopen dat de wandelaars op dit prachtige paadje daar veel plezier van zullen hebben! 

 Peter en Wim konden zich goed indenken hoe leuk een bankje op dit punt zou zijn! 

Dank aan de zaterdagse vrijwilligers! Met hun waardevolle hulp hebben we weer een klusje af waar we met veel voldoening op terug kunnen kijken.

Verslagje bestuursvergadering april 2017

Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. In de bestuursvergadering van april 2017 is onder andere gesproken over:

  • De voorzitter memoreert het overlijden van onze vorige voorzitter Ger Vleems in januari 2017
  • De zwerfvuilbakken: reactie is toegezegd. Twee nieuwe bakken met rood deksel komen.
  • Er is actie ondernomen om gevaarlijke takken boven het fietspad te verwijderen en ook boven het hertenhok (om schade aan het dak te voorkomen);
  • De pacht van de verschillende weilandjes in het gebied is opgezegd. Er worden verschillende scenario's verkend: beheer uitvoeren door nieuwe pachter te zoeken of uitvoeren in eigen beheer;
  • Er wordt een afspraak gemaakt met de gemeente en de Bosgroep om de projectplannen te bespreken, zodat er tzt een volledig verhaal over de plannen aan de ALV gepresenteerd kan worden;
  • De ALV die op een nader te bepalen moment wordt gehouden, wordt voorbereid.

Diepgravend en scheppend werk

Voor onze vrijwilligers afgelopen zaterdag 8 april aan het werk konden was er eerst een vervelend klusje te klaren. Eén of ander onverlaat had een stereo-meubel in de sloot bij de parkeerplaats gedumpt. Lekker makkelijk! En de gemeenschap mag het opruimen. Niet de gemeente, want Natuurschoon is particulier terrein. En dan ook nog in de sloot wat alleen maar voor extra werk, vervuiling en kosten zorgt. Doe dat eens niet! ....

Goed, vol goede moed zijn we begonnen aan het verbeteren van het pad rond de weilandjes op de Maatlanden. Elders uit het bos werden een paar overbodig geworden betonbuizen opgepikt die goed hergebruikt konden worden bij de uit te voeren werkzaamheden. Dat was een hele zeul! Die oude betonbuizen zijn loodzwaar en onhandelbaar. Al rollend kregen we ze echter vrij aardig op hun toekomstige bestemming. De uitwaterende greppeltjes in het wandelpad worden van duikertjes voorzien om aan de huidige modderpoelen in het pad een eind te maken. 

   

 Dit diepgravend en scheppend werk geeft gelukkig veel voldoening. We kregen het werk nog niet af, maar het eerste resultaat ziet en veelbelovend uit! 

     

 In mei pakken we het vervolg van de klus op. Wil je ook eens mee komen helpen? Je bent van harte welkom!