ALV Natuurschoon 2023

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 maart 2023 in dorpshuis ‘de Til’ (Tolberterstraat 36A) te Leek. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken staan op de website en zijn per e-mail naar alle leden verstuurd. Bij de stukken zit onder meer het jaarverslag. We denken dat dit weer een zeer lezenswaardig overzicht geeft van alles wat er het afgelopen jaar in onze vereniging en in het bos gebeurd is.

Op de agenda van de ALV staat onder meer de bestuursverkiezing. Fetske Zwaga is aftredend bestuurslid. Fetske stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn, maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Zolang er nog geen vervanging is gevonden blijft Fetske onze penningmeester. Monique Torensma is aspirant bestuurslid, maar we hebben twee vacatures! We hopen dat twee leden zich aanmelden als kandidaat voor het bestuur. Als er naast Monique nog iemand interesse heeft om als ‘stagair’ in het bestuur mee te lopen dan horen we dat graag!

Verder staat het vaststellen van een Vrijwilligers Reglement op de agenda. Al langere tijd leeft de behoefte om enkele uitgangspunten en afspraken rond het vrijwilligerswerk in onze vereniging beter vast te leggen. De afgelopen maanden zijn we daarom bezig geweest om voor onze vereniging een Vrijwilligers Reglement te maken. Dit reglement bevat kaders, richtlijnen en veel informatie die nodig is om het vrijwilligerswerk goed te kunnen doen. We willen dit reglement door de ALV laten vaststellen. Na het vaststellen willen we op basis van dit reglement met alle vrijwilligers een Vrijwilligersovereenkomst afsluiten.

Lees meer...

Bramen te lijf!

View the embedded image gallery online at:
https://www.natuurschoon-nietap.nl/#sigProId7e03da7a01
25-02-2023 - Vandaag gingen we met een groep vrijwilligers van Natuurschoon en IVN Westerkwartier de bramen langs de Zwarte Ryth te lijf! Het uitroeien van die stekelige bramen mag een heilloze rotklus lijken, op een klein stukje bos kunnen we wél het verschil maken. Vooral rond de Ryth en in het 'Dwaalbosje' worden de bosanemoontjes en andere kwetsbare vegetatie volledig overwoekerd door deze invasie. Het geeft dus een goed gevoel om ze tenminste uit de mooiste en meest kwetsbare stukjes van ons bos weg te houden! Deze gecoördineerde actie trok veel belangstelling van passanten en de pers, dus in verschillende kranten werd er verslag van gedaan. Kijk bijvoorbeeld eens op Dit is Roden en in het Dagblad van het Noorden.

Historische natuurwandeling

View the embedded image gallery online at:
https://www.natuurschoon-nietap.nl/#sigProId10de994d9c
19-02-2023 - Op zaterdag 18 februari 2023 organiseerden we samen met IVN Westerkwartier e.o. een wandeling over het voormalig landgoed Terheijl en door Natuurschoon. De wandeling voerde langs verschillende plekken die belangrijk zijn in de rijke geschiedenis van dit gebied. Zo wandelden we om te beginnen langs de Zwarte Ryth en via de waterlossing om het terrein van de voormalige uithof van het Cisterciënzer klooster Aduard, waar later de Havezathe Terheijl stond. Via de Toutenburgsingel, het Vagevuur en de Ronde Vijver eindigde de wandeling uiteindelijk bij de Meester Posthuma-bank. Onderweg kwamen zowel de geschiedenis van het gebied, de bijzondere ondergrond met stuifzanden en potklei als de als bijzondere flora en fauna die zo eigen zijn voor dit gebied aan de orde. Lees vooral het fotoverslag wat Monique maakte van de wandeling op Facebook.

Slootjes en Snoeiwerk

View the embedded image gallery online at:
https://www.natuurschoon-nietap.nl/#sigProId1137b821fb
2023-02-11 - Op deze tweede-zaterdag-van-de-maand hebben we de sloten van ons pas verworven stukje bos en weiland bij de Toutenburgsingel vrij gemaakt van blokkades en opschot. We hadden een behoorlijke kluif aan alle struiken, bramen en pollen gras die langs en in de sloot groeiden... Gelukkig was het al een klein beetje voorjaar en de koffie met de baksels van Siny maakten ook veel goed!

Bramen rooien! Werkochtend in Natuurschoonbos 25 februari

Help mee!

In de noordwesthoek van het Natuurschoonbos, het zgn. Voorste Bos, stroomt de Zwarte Ryth of Nietapster Rythe. In het verleden werd door de Ryth overtollig water vanaf het hoger gelegen Terheijl richting het lager gelegen Nietap afgevoerd naar het Leekstermeer. De Zwarte Ryth werd toentertijd ook gebruikt door de monniken van Terheijl om de gestoken turf af te voeren.

Omdat de Zwarte Ryth behoorlijk was dichtgeslibt is in 2018/2019 als onderdeel van een veel omvangrijker project de zichtbaarheid vergroot, de watergang opgeschoond en uitgebaggerd en zijn dode en zieke essen geveld.
In de rapportages is er toen al gesproken over het risico van braamgroei door extra lichtinval bij het vellen van de bomen. Er is destijds geadviseerd om bij woekering van de braam deze te maaien en af te voeren. Uiteraard dient er hierbij rekening te worden gehouden met andere planten, struiken en boompjes. Nu, drie jaar verder, begint de bramengroei zich inderdaad op plekken explosief te ontwikkelen. Het gaat om de zwarte braam (of een ondersoort), een braam die goed tegen nat en droog kan, houdt van zure grond, stikstof minnend is, bij voorkeur een lichte standplaats heeft en enorm kan woekeren via worteltakken en vruchten. Met name in het Vooste Bos is de Zwarthe Ryth het best zichtbaar gebleven in het landschap met een zeer bijzondere flora. Deze kwetsbare bosflora komt nu met deze braamgroei in de verdrukking.

Als we wat willen doen tegen de verbraming dan kunnen we dit doen door de op meest kwetsbare plekken met vrijwilligers de bramen te snoeien en de wortels uit te steken. Noest handwerk dus. Het idee is om in kleine groepjes aan de slag te gaan en elk groepje te voorzien van iemand met iets meer kennis van de overige aanwezige (kwetsbare) flora om deze te ontzien. We worden daarbij ondersteund door mensen met kennis van zaken vanuit IVN Westerkwartier e.o. Vanuit deze IVN afdeling zal ook een groep vrijwilligers deelnemen aan deze klus! I.v.m. het naderende voorjaar en de ontluikende bijzondere flora (o.a. bosanemoon en muskuskruid) is besloten deze klusochtend op korte termijn te organiseren.

Op zaterdag 25 februari gaan we van 9.00 tot 12.00 aan de slag. We verzamelen op de parkeerplaats van Natuurschoon aan de Vagevuurselaan in Nietap. Tegenover nummer 10. Er zijn gereedschappen en handschoenen aanwezig, maar neem gerust je eigen favoriete schep, spade of spitvork mee. Die werken vaak toch het lekkerst. Het is zinvol werk met zichtbaar resultaat en zo samen ook zeker gezellig. Natuurlijk zorgen we ook voor de koffie met iets lekkers erbij! Opgave graag uiterlijk donderdag 23 februari via .

Wandeling door allemansgoed Terheijl

Op zaterdag 18 februari 2023 organiseren we samen met IVN Westerkwartier e.o. een wandeling over met het voormalig landgoed Terheijl en door Natuurschoon. 

Iedereen kent de landgoederen rond Nienoord en Mensinghe wel, maar rond en in het Natuurschoonbos vind je ook diverse kenmerken van een vroeger landgoed. De wandeling voert langs verschillende plekken die belangrijk zijn in de rijke geschiedenis van dit gebied. Wat had bijvoorbeeld het klooster in Aduard te maken met deze streek? En waar stond het prachtige "Huis Ter Heyl" dat op de foto hiernaast te zien is? En hoe komt de Toutenburgsingel aan haar naam?

Naast de historie van Natuurschoon wordt onderweg ruim aandacht besteed aan de natuur, bomen en planten.

De wandeling zal onder andere worden begeleid door Tjerk Vonck, voorzitter van de Vereniging Natuurschoon, en Herman de Meijer en Laus Paagman van IVN Westerkwartier e.o.

We starten om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Vagevuurselaan 7 en de wandeling zal ongeveer 2 uur duren.

Kosten: IVN-leden en leden van de Vereniging Natuurschoon Nietap gratis; niet-Ieden € 2,50.