Onderhoud Parkeerplaats

08-06-2024 - Vandaag was een prima dag voor allerlei onderhoud aan de parkeerplaats aan de Vagevuurselaan. De beukenhaag is gesnoeid, de gaten in de verharding gevuld, de leuning van het bruggetje gerepareerd, alle randen netjes gemaaid. Volgens ons ziet het er weer prima uit! Zo'n klus geeft voldoening!

View the embedded image gallery online at:
https://www.natuurschoon-nietap.nl/#sigProIdfa12668efc
Met de restjes granulaat hebben we ook nog even wat gaten in de Toutenburgsingel gedicht. Kleine moeite groot plezier dachten we, Peter.

Bramen weer geplukt!

10-03-2024 - Verschillende media schonken aandacht aan de bramen rooi actie van afgelopen weekend in Natuurschoon. Zowel ditisroden.nl: "Braamstruiken verwijderen in het Natuurschoon" als rtvnoord.nl: "Vrijwilligers gaan strijd aan met woekerende bramen in Nietap, 'zodat de bosanemoon weer kan groeien'" maakten er mooie reportages van. Er is dan ook weer fantastische werk gedaan door onze vrijwilligers, vrijwilligers van IVN Westerkwartier e.o. en een aantal Nietappers die ook kwamen helpen.

View the embedded image gallery online at:
https://www.natuurschoon-nietap.nl/#sigProId7186bb1832

ALV Natuurschoon 2024

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 maart 2024 in dorpshuis ‘de Til’ (Tolberterstraat 36A) te Leek. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.

De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken staan op de website en zijn per e-mail naar alle leden verstuurd. Bij de stukken zit onder meer het jaarverslag. We denken dat dit weer een zeer lezenswaardig overzicht geeft van alles wat er het afgelopen jaar in onze vereniging en in het bos gebeurd is.

Op de agenda van de ALV staat onder meer de bestuursverkiezing. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Zolang er nog geen vervanging is gevonden blijft Fetske onze penningmeester, maar het wordt echt tijd dat iemand zich beschikbaar stelt voor deze functie, zodat er ruim de tijd is voor inwerken en overdracht. Alex is na zijn twee termijn aftredend bestuurslid, maar stelt zich verkiesbaar voor een derde termijn. Tjerk is na zijn eerste termijn aftredend bestuurslid, maar stelt zich verkiesbaar voor een tweede termijn. Afgelopen jaar was Monique aspirant bestuurslid. Deze kennismaking- en inwerkperiode is naar ieders tevredenheid verlopen. Het bestuur draagt Monique daarom graag voor als nieuw bestuurslid. Als er ook dit jaar weer één of twee leden interesse hebben om als ‘stagiair’ in het bestuurswerk mee te lopen dan horen we dat graag!

Lees meer...

Werkochtend in het Natuurschoonbos, 9 maart. Help jij ook mee?

In de noordwesthoek van het Natuurschoonbos bevind zich een waardevol stukje natuur met de ooit bevaarbare Zwarte Ryth. Dit verstilde stroompje is de thuisbasis van een unieke flora en fauna. Helaas groeien in dit gebied zoals op zoveel plekken tegenwoordig de bramen overvloedig. 

Vrijwilligers van IVN Westerkwartier e.o. en van de ‘Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving’ willen de zich explosief ontwikkelende bramengroei op de meest kwetsbare plekken enigszins in toom houden. In februari 2022 is daar een begin mee gemaakt en zowel in februari 2023 als ook dit jaar weer geven we hier een vervolg aan.

Bramen worden vaak in één adem genoemd met stikstofoverlast. Deze soorten zouden een indicator zijn voor een overmaat aan stikstof. Nieuw onderzoek laat zien dat dit voor wat bramen betreft toch aanzienlijk genuanceerder ligt. Wees niet bang dat we in strijd met deze genuanceerder kijk verkeerde bramen gaan rooien. Het gaat hier echt om een zeer explosief groeiende zwarte braam waarvan we (helaas) slechts een heel klein stukje bos zullen bevrijden.

Op zaterdag 9 maart gaan we van 9.00 uur tot 12.00 uur aan de slag. We verzamelen op de parkeerplaats van Natuurschoon aan de Vagevuurselaan in Nietap, tegenover nummer 10. Omwonenden, leden van beide verenigingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen helpen! Er zijn gereedschappen en handschoenen aanwezig, maar neem gerust je eigen favoriete schep, spade of spitvork mee. Die werken vaak toch het lekkerst. We beloven zinvol werk met zichtbaar resultaat en vooral ook een gezellige ochtend. We beginnen met het eerder van bramenopslag vrijgemaakte deel te controleren en waar nodig werken we het nog weer even bij. Vervolgens werken we verder het gebied in tot de tijd op is. Noest handwerk dus, maar de catering is er ook naar.

We werken in kleine groepjes en elk groepje is voorzien van iemand met kennis van de overige aanwezige (kwetsbare) flora. Het wordt zo ook een leerzame ochtend!

Opgave graag uiterlijk donderdag 7 maart via of , maar spontane deelname wordt ook verwelkomd!

In Memoriam

In Memoriam 

Recent bereikte ons het bericht van het overlijden van Theo Pors.

Theo verzorgde als boswachter van onze vereniging (toen stichting) zo'n 38 jaar lang ons bos en de voormalige Hertenkamp. Hij ging in januari 2010 met pensioen. We herinneren hem als een zeer kundig en trouw vakman. Hij vertroetelde 'zijn' damherten en zorgde er voor dat het Natuurschoon er altijd spic en span uitzag. Door regelmatig omwonenden en leden van de vereniging op te porren voor het uitvoeren van werkzaamheden in het bos legde hij de basis voor de grote groep van vrijwilligers die tot op de dag van vandaag in het bos actief is. We horen nog regelmatig hoe hij als ordehandhaver bij velen, en zeker bij de toenmalige jeugd, een onuitwisbare indruk achterliet!
Theo Antonie Pors overleed op 9 januari 2024. Wij wensen Dineke, familie en vrienden veel sterkte toe bij dit verlies.

Het Bestuur van vereniging 'Natuurschoon'.

Ryth uitgehaald!

13-01-2024 - Vandaag hebben we met vereende krachten de Ryth uitgehaald; het hele tracé vanaf het fietspad bij de TOP (omgeving Hertenhok) tot aan de poeltjes en bruggetjes  in het 'Dwaalbosje' is opgeschoond. Bij het begin van het werk leek het er nog even op dat het resterende ijs in de sloot roet in het eten zou gooien, maar met het nodige ijsbrekerwerk kwam dat gelukkig goed. Met onze sloothaken en drekscheppen konden we heel veel takken, blad en moddertroep uit de sloot halen! Zo stroomde de Ryth prachtig leeg en daalde het water in de poeltjes weer tot normaal niveau. Daardoor werden de leuke bruggetjes weer (zonder waden) bruikbaar. Kleine domper was dat één van ons een onfortuinlijke schuiver maakte en een nat pak haalde. Het liep gelukkig goed af! We kwamen verder allemaal met een heerlijk voldaan gevoel thuis! Wat is dit toch altijd een leuk klus!

View the embedded image gallery online at:
https://www.natuurschoon-nietap.nl/#sigProIdcd37cc31ca