Elke tweede zaterdag van de maand is er een groep vrijwilligers een ochtend aan het werk in het Natuurschoonbos. Tijdens deze ochtenden worden diverse leuke en nuttige werkzaamheden in het bos verricht, zoals zaag- en snoeiwerk, sloten schonen, paden herstellen en vele andere klussen. Soms is er timmer- of schilderwerk te doen. Dus, wil je lekker aan het werk in het bos? Dan kunt je je aanmelden door het formulier achter onderstaande knop in te vullen:

Help mee in Natuurschoon

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kan je contact opnemen met met Tjerk Vonck (voorzitter en coördinator van het vrijwilligerswerk) op 06-54366783. Hij kan onder andere precies vertellen hoe het vrijwilligerswerk georganiseerd is, en wanneer en waar er gewerkt wordt. En wilt je eerst eens een keer komen kijken (en mee helpen) om te zien hoe het bevalt dan is die afspraak ook met hem te maken!