Op de Toutenburgsingel staan zes nieuw gepote eikjes die de winter niet overleefd hebben. Deze moeten uitgegraven worden. De boompaal en de kniepaaltjes ook. De kniepaaltjes kunnen gebruikt worden om de bij andere bomen missende kniepaaltjes aan te vullen. Dit betreft dus vrij licht graafwerk, een beetje werk met de paalboor en een dikke hamer. We zullen een auto met kar meenemen zodat er niks gesleept/getild hoeft te worden.

Wil je je aanmelden voor deze klus? Doe dat dan via onze Datumprikker https://datumprikker.nl/pnxv64928f586t22 

Wil je meer weten over deze klus, of het vrijwilligerswerk in Natuurschoon, neem dan contact op met Tjerk Vonck via  of 06 54366783.