Als ANBI dient onze vereniging diverse gegevens openbaar te maken via een internetsite.

Dit zijn:

 • de naam: Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en omgeving"
 • bij de belastingdienst bekend als: VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUUR- SCHOON "NIETAP, LEEK EN OMGEVING"
  (Let op het streepje en de spatie, zie https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/)
 • Het RSIN of het fiscaalnummer: 9891341
 • de contactgegevens: deze zijn te vinden op de bestuur pagina.
 • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden zijn te vinden op de bestuur pagina.
 • het beleidsplan: zie hiervoor de informatie over het maatregelenplan op de beheer pagina.
 • het beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen beloningen. 
 • de doelstelling: zie artikel 2 van de statuten:

  Artikel 2 (statuten)

  1. De vereniging heeft ten doel het behoud van het in bezit van de vereniging zijnde natuurschoon voor Nietap, Leek en omstreken, in de ruimste zin van het woord.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door de aankoop van grond en door de aanleg, aanplant en onderhoud van bossen. De toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door aanleg en onderhoud van wandel- en fietspaden, voorzover de natuurwaarde daardoor niet wordt benadeeld of bedreigd. 
 • een verslag van de uitgevoerde activiteiten: zie hiervoor de jaarverslagen op de verenigings pagina
 • een financiële verantwoording: zie hiervoor de financieel overzichten op de verenigings pagina