Af en toe vinden er in Natuurschoon onderhoudswerkzaamheden plaats waarbij brandhout (haardhout) beschikbaar komt. Normaal gesproken wordt zo veel mogelijk van het top-, tak- en stamhout dat daarbij vrij komt 'particulier' verkocht aan lokale brandhoutzagers. Soms waaien er bomen om in een storm, of gaan ze spontaan tegen de vlakte. Het wegzagen van 'stormhout' doen we zo veel mogelijk in eigen beheer, met lokale brandhoutzagers. Heel af en toe is er 'hout op stam' te koop in Natuurschoonbos. Hout op stam dient men zelf te vellen en klein te zagen.

Het bestuur houdt een lijst bij van mensen die geïnteresseerd zijn in brandhout uit Natuurschoon. U kunt zich aanmelden voor deze lijst door een mailtje te sturen naar .

Brandhoutverkoop overeenkomstBrandhoutverkoop overeenkomstBij uw aanmelding graag volledige NAW gegevens aanleveren. 

Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Lid/Donateur: [ja/nee]
Ervaring: [beginner, gevorderd zager, expert/beroeps]
Opleiding: [opleidingsniveau/certificaten, jaartal]
Persoonlijke beschermingsmiddelen: [zaagbroek, zaagschoenen, helm, etc.]

Houdt er rekening mee dat we voor het vellen van bomen en het verzagen van stormhout aantoonbare ervaring en een opleiding met certificering vereisen! We zijn daarom ook benieuwd naar uw opleidingsniveau. Bijvoorbeeld een motorkettingzaag-certificaat of opleiding voor motorzaagonderhoud en korten van hout (vergelijkbaar met ECC1 of KZ1), KZ2 (Zagen van kleine bomen en struiken), KZ3 (Vellen rechtopstaande bomen) of een motorkettingzaag-certificaat basisveltechnieken vergelijkbaar met ECC2-nivo. In uw mailtje daarom graag ook die informatie geven. Bij het vellen van bomen en het verzagen van stormhout moeten altijd meerdere volwassenen aanwezig zijn.

Als er op een gegeven moment hout beschikbaar is krijgt u (geheel vrijblijvend) een seintje. Soms kunt u inschrijven op een zaagklus of één of meerdere percelen hout. Bijvoorbeeld een stapel van ongeveer 2, 3 of 5 kuub. Soms is er ook hout dat per karretje verkocht wordt. We hanteren redelijke prijzen, bijvoorbeeld 15 tot 25 euro voor een karretje hout. Bij grotere partijen is het uitgangspunt dat er per perceel (stapel) aan de hoogste inschrijver gegund wordt, maar er wordt ook naar gestreefd dat zo veel mogelijk inschrijvers aan bod komen, dat er niemand te veel betaalt, maar ook niet te weinig. Zo nodig krijgen leden en donateurs van de vereniging Natuurschoon voorrang. Na gunning kunt u het hout in uw perceel zo nodig kort zagen en afvoeren.

Overeenkomst en voorwaarden

Bij de verkoop van hout wordt er altijd een 'Brandhoutverkoop overeenkomst' gesloten en zullen de gebruikelijke 'voorwaarden bij de brandhoutverkoop' van toepassing zijn. Daarin staan onder andere voorwaarden tav persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbroek, helm, veiligheidsschoeisel, handschoenen), afbreekbare kettingzaagolie, eigen risico en verzekering.