Vanaf 1 januari 2011 is er een overeenkomst tussen de Natuurschoon vereniging en Staatsbosbeheer over het toezicht houden door een BOA van Staatsbosbeheer in het Natuurschoon.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is een functionaris met opsporingsbevoegdheid. Denk hierbij aan jachtopzieners, milieu-inspecteurs en boswachters. Ook kunnen boa's in dienst zijn van de politie, marechaussee of Arbodienst. Boa's die veel contact hebben met het publiek dragen een insigne. U kunt daarbij denken aan parkeercontroleurs, hoofdconducteurs en boswachters. Dankzij dit insigne is het meteen duidelijk wanneer iemand bijzondere bevoegdheden heeft. Voorbeelden van bijzondere bevoegdheden zijn boetes uitschrijven en het aanhouden van verdachten.

insigneinsigneDe BOA van Staatsbosbeheer gaat met enige regelmatig door het Natuurschoon heen om te kijken of er onregelmatigheden plaats vinden of hebben gevonden en rapporteert hierover richting de Vereniging. De BOA kan door de vereniging ingeschakeld worden om (een vermoeden van) overtredingen of overlast te onderzoeken en daartegen op te treden. 

Meer informatie over de bevoegdheden van de BOA zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.

Om ervoor te zorgen dat het voor een ieder die zich in het bos bevindt duidelijk is wat er wel en niet mag zijn er in 2011 een aantal afspraken over het gebruik van Natuurschoon vastgesteld. Op basis van deze afspraken zijn in samenwerking met Staatsbosbeheer bordjes bij de verschillende entrees van het gebied geplaatst. De bordjes geven een samenvatting van de regels in het bos.