noordoostnoordoost

De vereniging Natuurschoon is lid van de Bosgroep Noord-Oost Nederland.

De Bosgroep Noord-Oost Nederland is een coöperatieve vereniging van bos-, natuur- en landgoedeigenaren. Het is een organisatie van de leden en voor de leden. Het doel van de Bosgroep is het ondersteunen van de leden bij het beheer van hun bos en natuurterrein zoals heide, vennen, duinen en stuifzand. De Bosgroep heeft de vereiste deskundigheid in huis om leden te adviseren, subsidieaanvragen te verzorgen en alle voorkomende beheerwerkzaamheden uit te voeren.

De Bosgroep telt 351 leden die samen 40.824 hectare bos en natuur in bezit hebben. Tot de leden behoren vooral particuliere bos-, natuur- en landgoedeigenaren, maar ook gemeenten, waterleidingbedrijven, investeringsmaatschappijen en terreinbeherende organisaties. Het werkgebied van de Bosgroep strekt zich uit over de vier noordelijke provincies (Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland) en de Noordoostpolder.

De Bosgroep maakt onderdeel uit van de Unie van Bosgroepen.