De vereniging Natuurschoon is lid van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). 

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is op 25 september 2013 opgericht. De leden bestaan onder meer uit Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten. De VBNE is een privaatrechtelijke vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren. Ze vertegenwoordigt daarmee 70% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland. De VBNE zet zich in voor het professioneel beheer van bos en natuur door bijvoorbeeld het opstellen van de gedragscodes voor bos en natuur. De VBNE helpt ons bijvoorbeeld met praktijkadviezen over implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, het bestrijden van ziekten en plagen en invasieve exoten, en bijvoorbeeld ook adviezen over het omgaan met teken en de ziekte van Lyme. Wij maken veel gebruik van de ARBO-infobladen en veiligheidsinstructie bladen die de vereniging uitgeeft.