Voorzitter W. PosthumaVoorzitter W. PosthumaHet eerste bestuur bestaat uit de volgende zeven leden: 

  1. Wieger Posthuma, voorzitter (72)
  2. Willem Johannes Bernardus Nonkes, secretaris (37)
  3. Haatje Coenraad Hillebrands, penningmeester (38)
  4. Heerco Pieter Heersema, vice – voorzitter (42)
  5. Lucas Hillebrands (50)
  6. Klaas Jacob Venema (63)
  7. Riender van Til (43)

Tussen haakjes staan de leeftijden op de eerste bestuursvergadering dd. 9 oktober 1922.

Ze wonen allemaal aan de latere J.P. Santeeweg; Haatje C. en Lucas zijn oud-leerlingen van de Nietapster school. Meester Nonkes is getrouwd met Anna de Boer, ook een oud-leerling van de Nietapster school.

Een gepensioneerd hoofd der school, een hoofd der school, een architect / aannemer, een ontginner, een blauwverver (fabrikant), een smid en een landbouwer. Het zal blijken, dat het een sterk team is!