Alle Veenstra stelt voor de "Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving" de historie van de vereniging op schrift. Hij gebruikt daarbij verschillende bronnen. In onderstaande stukje legt hij enige verantwoording af over het werk dat hij doet en het risico daarbij toch fouten te maken. Dat vinden wij zéér menselijk. We wensen Alle dan ook veel succes en zullen hem bij voorbaat zijn foutjes vergeven! 

Bij het schrijven van de stukjes over de historie van de ” Vereniging Natuurschoon” is door mij gebruik gemaakt van diverse bronnen. Betrouwbare, minder betrouwbare en twijfelachtige. Je loopt altijd het risico ongecontroleerde feiten, die bij nader onderzoek niet blijken te kloppen te vermelden. In de loop van mijn penningmeesterschap van de Vereniging ( 1990 – 2010), heb ik uit interesse allerlei documenten bewaard en gekopieerd. Redelijk betrouwbaar. Maar natuurlijk put ik ook uit mijn herinnering. Minder betrouwbaar.

NotulenboekenNotulenboekenAls penningmeester had ik toegang tot de kluis waarin belangrijke documenten werden bewaard. Koopakten, contracten en oude notulenboeken. Veel van deze documenten heb ik gekopieerd. Helaas waren de twee kluisjes bij de Rabobank maar klein. Veel documentatie was dus nog op andere plaatsen of verdwenen. Toch is een behoorlijke reconstructie van de geschiedenis van de “Vereniging Natuurschoon” mogelijk gebleken. Veel correspondentie en belangrijke stukken waren bewaard door de eerste penningmeester, dhr. Haatje C. Hillebrands.

Noodlottig ongeval (DvhN 24-09-1947)Noodlottig ongeval (DvhN 24-09-1947)Nadat H.C. Hillebrands bij een fataal ongeluk om het leven was gekomen is zijn zoon Lukas J.W. Hillebrands een tijdlang penningmeester geweest. Bij de volgende bestuurswisseling is het eerste deel van het archief niet overgedragen. Gelukkig wel bewaard gebleven en tenslotte in 2010 en 2012 weer bij de Vereniging beland. Intussen is het geordend en gedigitaliseerd en levert een belangrijke bijdrage bij de reconstructie van sommige gebeurtenissen.

Veel documentatie over Nietap en Terheijl is verzameld door dhr. Henk Doedens. Vooral de gegevens uit zijn publicaties “Zij maakten Nietap en Terheijl” en “De Nietapster school” waren een soort cement bij het maken van de stukjes voor de site. Samen met Henk Doedens heb ik een belangrijk deel van het begin van de Vereniging Natuurschoon op schrift gezet.

Ook aanvullende informatie uit het boek “De rijke historie van Nietap en Terheijl” heb ik gebruikt.

Een zeer waardevolle bijdrage voor het historische beeldmateriaal is geleverd door dhr. Kor Hagenouw; bovendien heeft Hagenouw in de vorm van dia’s een jaar (1991 – 1992) van Natuurschoon gedocumenteerd.

Wat foto’s en documentatie over Nietap / Terheijl en de Buurtschap betreft kon en kan ik altijd een beroep doen op Jan Smit. Zelf heb ik in de loop der tijden veel foto’s in en rond Natuurschoon gemaakt.
Informatie over de familie Pel heb ik verkregen van dhr. Frans Santee Pel; een nazaat van Wibbina Santee.

Bronnen navlooienBronnen navlooien  Bronnen navlooienBronnen navlooien