Koninklijke toetemming voor de loterijKoninklijke toetemming voor de loterijUit de notulen van de “Bestuursvergadering op Maandag 9 October 1922 ’s avonds half 8, t/h van H. Kuipers te Nietap.”

Thans wordt de vraag gedaan hoe aan geld te komen opdat bovengenoemde plannen verwezenlijkt kunnen worden .-
4 wegen worden aangegeven:
1e. Door finantieelen steun te vragen aan de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Leek.
2e. door het plaatsen van rentelooze aandeelen.
3e. door het sluiten van een geldlening.
4e. door het organiseeren van een verloting.

Besloten wordt direct een verloting aan te vragen, omvattende 2000 loten à f 0,50 en aan de V.v.V. “Leek en Omstreken” te vragen om geldelijke steun, wanneer eventueel de bosschen publiek of onderhands gekocht kunnen worden.-

Men gaat voortvarend te werk. De vraagprijs van Mr. J. Pel voor het zogenaamde wandelbosch is f 12.000 en zoveel geld heeft men nog niet. Vergunning voor de loterij wordt aangevraagd en de goedkeuring komt al in december 1922 binnen. Voorts wordt er steun aangevraagd van de VVV’s in Roden en Leek.

Kladje van brief naar VVV RodenKladje van brief naar VVV RodenEen kladje met een conceptbrief zit in het archief. Ongetwijfeld zal er ook zo’n briefje naar Leek zijn gegaan. Leek zal later helpen met de aankoop van het Vagevuur en Roden met die van de Toutenburgsingel. Ook vraagt men financiële steun van de A.N.W.B en Natuurmonumenten. Beide organisaties zullen later obligaties kopen. Belangrijke contacten ontstaan met van Tienhoven van Natuur-monumenten en van Dissel van Staatsboschbeheer. Bij de aankoop van het Wandelbosch zal men bedingen het bedrag van f 12.000 in twee termijnen van f 6000,- te mogen betalen.

 

Pieter van Tienhoven (Natuurmonumenten)Pieter van Tienhoven (Natuurmonumenten)Etienne van Dissel (Staatsbosbeheer)Etienne van Dissel (Staatsbosbeheer)