De eerste aankoop van de kersverse vereeniging tot behoud van Natuurschoon was de zogenaamde 'Beukenlaan'; de weg met berm, gelegen te Terheijl, strekkende van de villa “Bella Vista” tot de Toutenburgsingel. Deze laan was na 1921 in eigendom van Egbert Brink Roelofzoon, landbouwer, wonende te Ter Heijl gemeente Roden. De “Vereeniging tot behoud van Natuurschoon, Nietap en Omstreken” had eerder al medewerking gekregen voor een kapverbod op de beuken in deze laaan en kocht nu, op 30 Augustus 1923, de beukenlaan met berm van Egbert Brink voor de som van achthonderd gulden, te betalen in 10 termijnen van f 80,-. Uit het voorgaande is gebleken, dat het legaat van J.P. Santee per jaar ongeveer f 100,- aan rente opbracht. Nu deze rente ook mocht worden gebruikt ter bevordering van Natuurschoon, paste dit natuurlijk prima.

Bij de koop inbegrepen was de beukenboom staande op den openbaren weg voor de behuizing van verkooper. Voor Huize Ter Heijl dus. Deze boom kon blijven staan zoo lang de gemelde vereeniging dat verlangde. De bomen waren dus gered en het stuk weg kon later ingebracht worden bij de verharding van de weg naar Nieuw Roden. Tegenwoordig staan de meeste beuken er nog. De akte werd getekend door alle zeven bestuursleden.

De Terheijlsterweg in 1928De Terheijlsterweg in 1928   De Vagevuurselaan thv Huize Terheijl (2016)De Vagevuurselaan thv Huize Terheijl (2016)

Later, in 1926 ontstond er om de gemelde bomen een amusant conflict. Waarschijnlijk moesten bij de reconstructie van de weg een aantal bomen worden gekapt. Natuurschoon rekende zich de opbrengst van het hout toe. Egbert Brink was het daar niet mee eens. De notulen van de bestuursvergadering op vrijdag 12 Februari 1926 melden daarover het volgende; “Waar er echter een misverstand bestaat wordt aan Brink voorgesteld de boomen gemeenschappelijk te verkoopen en de opbrengst gelijkelijk te deelen.” Dit voorstel wordt na enige bespreking door Brink aangenomen en daarmee is de zaak van de baan. Ook de heer J. Veldhuis was van mening, dat de eikeboom staande tegenover de behuizing “Bella Vista” aan hem behoorde. Ons bestuur dacht daar anders over doch besloot aan Veldhuis f 15,- voor de boom te vergoeden; temeer daar Veldhuis steeds voor onze Vereeniging ter wille was. Zo wordt iedereen te vriend gehouden en de zaak in der minne geschikt.