Aanmelden voor de maillijst

Met dit formulier kunnen leden en begunstigers zich aanmelden voor de maillijst van de vereniging. Via deze lijst verstuurt het bestuur met enige regelmaat informatie per e-mail. Het gaat hierbij om korte nieuwsberichten en aankondigingen, en om informatiebrieven over wat er allemaal is gebeurd of staat te gebeuren in het bos. Leden ontvangen ook de stukken voor de jaarlijkse ALV per e-mail. Zo willen we de informatie per post zoveel mogelijk beperken. Dat is goed voor het milieu!