Dit prachtige vennetje in Natuurschoon is één van de oudste nog herkenbare elementen in onze omgeving. In een resolutie van Gedeputeerde Staten van Groningen van 8 augustus 1626, dus tijdens de 80-jarige oorlog, wordt al gesproken van een garnizoen op "het fort Vegevuir". Later heeft het vennetje de naam "Vagevuur" gekregen en wordt de nabijgelegen boerderij "Veghevuir" genoemd.

In het Vagevuur is het ook wel eens winters!In het Vagevuur is het ook wel eens winters!Maar de geschiedenis van het Vagevuur gaat nog veel verder terug. Het Vagevuur is een prachtig voorbeeld van de restanten van een Pingo; een pingoruïne. Deze Pingoruïnes zijn zo'n 15.000 jaar geleden gevormd, aan het einde van de laatste ijstijd, het Weichselien. Drenthe kent een zeer hoge dichtheid aan mogelijke pingoruïnes. Er zijn er bijna 2500 gevonden en in kaart gebracht. De hoogste dichtheid van West Europa. Deze laagtes in het landschap zijn nu vaak herkenbaar als kleine ronde watertjes. Door boringen in de ondergrond te doen kan het bodemprofiel van een ven, meertje of kuil in kaart gebracht worden. Uit de karakteristieke opbouw en vervormingen in de grondlagen kan eenduidig bepaald worden of het om een oude pingo gaat. In 2000 door Henk Woldring uitgevoerde boringen bevestigen dat het Vagevuur een zogenaamde pingoruïne is. Ook uit recenter onderzoek is dit duidelijk naar voren gekomen. 

In 2000 is het slib uit het Vagevuur gebaggerd. De stobben die in droge tijden boven het water uitstaken zijn toen ook grotendeels verwijderd. Een C14-onderzoek bracht aan het licht dat de stobben van grove dennen bijna 8000 jaar oud waren. 

's Winters als er ijs ligt organiseert de Buurtschap priksleewedstrijden op het Vagevuur.