In het Vagevuur is het ook wel eens winters!In het Vagevuur is het ook wel eens winters!In een resolutie van Gedeputeerde Staten van Groningen van 8 augustus 1626 (tijdens de 80-jarige oorlog) wordt al gesproken van een garnizoen op "het fort Vegevuir". Later heeft het vennetje de naam "Vagevuur" gekregen en wordt de nabijgelegen boerderij "Veghevuir"genoemd.
In 2000 is het slib uit het Vagevuur gebaggerd. De stobben die in droge tijden boven het water uitstaken zijn ook grotendeels verwijderd. Een C14-onderzoek bracht aan het licht, dat de stobben van grove dennen 8000 jaar oud waren. Door Henk Woldring uitgevoerde boringen bevestigen dat het Vagevuur een zogenaamde pingoruïne is.

 

 

Ontstaan pingoruïne

Ontstaan van een PingoOntstaan van een PingoIn de ijstijd is kwelwater, water dat vanuit de ondergrond naar boven komt [a], onder de stijfbevroren bovengrond (permafrost) bevroren tot een grote ijsklomp die steeds groter werd en de bovenste laag omhoog duwde [b]. Later, toen het klimaat milder werd, smolt het ijs en gleed de bovenliggende grond rondom, een soort ringwal achterlatend [c]. In het midden bleef een waterplas, waarin in de loop der tijden van alles bezonk. In een volgende fase groeide er veenmos in, waardoor een laag veen ontstond [d]. Dit veen werd in de Middeleeuwen door de monniken van Aduard afgegraven. Ook de burgers pikten natuurlijk een turfje mee.

Er zijn in de loop der tijden verschillende fases van verlanding geweest. In 2000 is het Vagevuur voor het laatst schoongebaggerd. Hierbij is hout van stobben boven gekomen, dat bij C14 - datering 8000 jaar oud bleek te zijn. Er zitten nog steeds stobben in het Vagevuur. De stobben zijn waarschijnlijk geconserveerd door het eroverheen groeiende veen.

's Zomers kunt u rond het Vagevuur lopen. In andere jaargetijden staat het water aan de zuidkant vaak te hoog. 's Winters als er ijs ligt organiseert de Buurtschap er priksleewedstrijden.