Bijna vanaf het ontstaan van onze vereniging heeft er in Natuurschoon een hertenkamp gelegen. Damherten in de voormalige hertenkampDamherten in de voormalige hertenkampDe eerste damherten werden in 1928 door Prins Hendrik geschonken aan de toen nog jonge Vereniging Natuurschoon. Vanaf die tijd exploiteerde de Vereniging een hertenkamp. Het eerste hertenkamp was op de plaats waar nu de camping is. Het toiletgebouwtje op de camping is ontstaan uit het eerste hertenhok. 38 jaar lang zijn de herten verzorgd door boswachter Theo Pors.

De grote weide (nu natuurschoonweide genoemd) was tot voor kort de plek waar jarenlang damherten werden gehouden. Toen duidelijk werd, dat er na de pensionering van de boswachter er geen goede oplossing gevonden kon worden voor de intensieve verzorging van de herten, heeft de Vereniging (na veel discussie en het houden van een enquête onder de leden) besloten de hertenkamp te sluiten. In oktober 2009 hebben de damherten het bos verlaten en op 5 mei 2010 is het hekwerk verwijderd.

 

 

Aanleg Natuurschoonweide

Plan voor de  NatuurschoonweidePlan voor de NatuurschoonweideNa het besluit om te stoppen met het houden van damherten is er door de vereniging een commissie van leden aangesteld om andere mogelijkheden dan het houden van damherten in de hertenweide te onderzoeken. Ook de duivenweide werd bij dit onderzoek betrokken.

De commissie, bestaande uit Tjerk Vonck, Allan Reeder, Jan Hemminga en Ineke Veenstra, heeft tijdens de wintermaanden in 2008/2009 veel werk verzet en is met een plan voor de toekomst gekomen. Bij dit plan heeft de commissie zich niet beperkt tot de hertenweide maar ook zijn licht laten schijnen over de ingang van Natuurschoon en over de duivenweide. De plannen hebben ze tijdens de ALV van 1 april 2009 gepresenteerd.

Vervolgens heeft Novatec het bijbehorende bestek (de kosten voor de aanleg) berekend.

In 2010 is het plan ook aan de gemeente voorgelegd. Ook zij waren zo enthousiast dat men het plan voordragen heeft voor een subsidie. Deze subsidie is eind 2010 toegekend. Het plan is door de gemeente nog uitgebreid met een zogenaamde "TOP" (Toeristisch Overstap Punt). 

Belangrijk is nog om te benadrukken dat bij de aanleg zeer zorgvuldig werd gekeken naar het terrein en er is rekening gehouden met de bijzondere bodemgesteldheid van deze plek (potklei) en de specifieke flora en fauna op deze locatie.

Conform het plan van de commissie is besloten om de beide weides visueel meer bij elkaar te trekken en de meester Posthuma-bank een meer centrale rol te geven. De ondergroei in de centrale laan is verwijderd om een ruim blikveld te maken. De Natuurschoonweide heeft een wandelpad gekregen, en als verrassend element is een labyrint aangelegd. Aan de randen van de weide zal wat ruigere vegetatie de kans krijgen en door daar minder te maaien krijgen allerlei flora en fauna de kans zich daar te vestigen.

Het centrale deel van de weide heeft een publiek functie gekregen. Hier is ruimte voor een potje voetbal, wat vliegeren, de zeskamp, een fair....