wpac48c16ewpac48c16eDe grote weide (nu natuurschoonweide genoemd) was tot voor kort de plek waar jarenlang damherten werden gehouden. Toen duidelijk werd, dat er na de pensionering van de boswachter er geen goede oplossing  gevonden kon worden voor de intensieve verzorging van de herten, heeft de Vereniging besloten (na het houden van een enquête onder de leden) het hertenkamp te sluiten. In oktober 2009 hebben de damherten het bos verlaten en op 5 mei 2010 is het hekwerk verwijderd.

Hertenkamp

De eerste damherten werden in 1928 door Prins Hendrik geschonken aan de toen nog jonge Vereniging Natuurschoon. Vanaf die tijd exploiteert de Vereniging een hertenkamp. Het eerste hertenkamp was op de plaats waar nu de camping is. Het toiletgebouwtje op de camping is ontstaan uit het eerste hertenhok. De afgelopen 38 jaar zijn de herten verzorgd door de boswachter Theo Pors.

Toekomstige plannen natuurschoonweide

tekeningnatuurschoonweidetekeningnatuurschoonweideHet ligt in de bedoeling om de natuurschoonweide zo in te richten zodat alle bezoekers kunnen genieten van dit mooie open plekje in het bos.

Na het besluit om te stoppen met het houden van damherten is er door de vereniging een commissie van leden aangesteld om andere mogelijkheden dan het houden van damherten in de hertenweide te onderzoeken. Ook de duivenweide wordt bij dit onderzoek betrokken.
De commissie, bestaande uit Tjerk Vonck, Allan Reeder, Jan Hemminga en Ineke Veenstra, heeft tijdens de wintermaanden in 2008/2009 veel werk verzet en is met een mogelijk plan gekomen. Bij dit plan heeft de commissie zich niet beperkt tot de hertenweide maar ook zijn licht laten schijnen over de ingang van Natuurschoon en over de duivenweide. De plannen hebben ze tijdens de ALV van 1 april 2009 gepresenteerd.

Vervolgens heeft Novatec het bijbehorende bestek (de kosten voor de aanleg) berekend.

In 2010 is het plan ook aan de gemeente voorgelegd. Ook zij waren zo enthousiast dat men het plan wilde voordragen voor een subsidie. Deze subsidie is eind 2010 toegekend. Het plan wordt door de gemeente nog uitgebreid met een zogenaamde "TOP" (Toeristisch Opstap Punt). Inmiddels in de aanlegvergunning aangevraagd.

Belangrijk is nog om te benadrukken dat bij de aanleg zeer zorgvuldig zal worden gekeken naar het terrein en er rekening gehouden wordt met de bijzondere bodemgesteldheid van deze plek (potklei).