In 1997 werd het 75-jarig bestaan van het Natuurschoon Nietap gevierd. Ter gelegenheid hiervan werd er in het weiland naast de hertenweide een duiventoren geplaatst.

Duiventorens hebben een interessante geschiedenis. Vroeger had je een speciale vergunning nodig om duiven te mogen houden. Het houden van duiven en zeker het hebben van een duiventil gaf een zekere status. Bij de Havezate Terheijl en bij Vredeveen in Nietap stonden vroeger duiventorens.

De duiventoren in NatuurschoonDe duiventoren in Natuurschoon

Het weilandje waar de duiventoren in staat wordt, net als onze andere landjes, ecologisch beheerd. Dit beheer is gericht op het terugdringen van de Pitrus en het ontwikkelen van kruidenrijke vegetatie. Daarbij werken we ook aan een grotere biodiversiteit. Bij dit beheer werken onze ecoloog en de boer die het maaiwerk doet innig samen.

Bij het maaien blijven bijvoorbeeld bepaalde stoken gras staan. Dit is een variant op 'Sinusbeheer' of 'Meanderend Maaien'. Door steeds op een andere plek stroken gras te laten staan en die een beetje te laten overlappen creëren we enorm veel variatie op een klein stukje, wat voor veel vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën heel goed is. Deze manier van maaien wordt daarom ook gestimuleerd door de vlinderstichting en de vogelbescherming. Voor de grassen en andere flora is het directe effect dat in delen van de percelen meer soorten hun volledige bloei en vruchtzetting kunnen voltooien terwijl op andere plekken juist extra nazomerbloei gestimuleerd wordt.

De toren is bestemd voor holenduiven, maar wordt, te zien aan de uilenballen, geregeld gekraakt door uilen. De natuur gaat zijn eigen gang.