bank-8bank-8

Meester Wieger Posthuma was op 24 december 1921 één van de oprichters van de Vereniging Natuurschoon. Hij was de eerste voorzitter. Posthuma was ook de eerste voorzitter van de Buurtschap Nietap. Hij heeft de massieve gemetselde bank aangeboden aan de gemeenschap. Als dank draagt de bank zijn naam. Vroeger stond er een zonnewijzer voor.

In 2011 en 2012 is er hard gewerkt aan het herstellen van de bank. Daardoor staat deze er tegenwoordig weer prachtig bij!