Bij de aanleg van de Natuurschoonweide heeft de vereniging de plek van de oude Hertenkamp een nieuwe publieksfunctie gegeven. Er kan gewandeld worden, gespeeld, gevliegerd, gevoetbald... Er is ruimte voor sport en spel. Daarbij vonden we het passend om een klein en onverwacht speels element toe te voegen. Iets waar kinderen zich lekker in kunnen verliezen, en wat de ouderen stof tot nadenken geeft. Het labyrint! 

Het ontwerp van dit labyrint is gebaseerd op het middeleeuwse labyrint in de vloer van de kathedraal van Chartres in Frankrijk. Het labyrint symboliseert de – kronkelende – levensweg die we als mens doorlopen. De kern wordt pas gevonden als de weg gelopen is. Al duizenden jaren zijn labyrinten tevens symbolen geweest voor de verbinding tussen de menselijke en de goddelijke wereld. Je vindt ze op heilige plaatsen in de natuur en in of bij tempels, kerken en kloosters. Ook bij het Cisterciënzer klooster in Aduard bevond zich een labyrint. De monniken uit dit klooster hebben in de middeleeuwen het gebied rondom deze plek ontgonnen vanuit de uithof Terheijl, ook wel “die Helle” of later “het Paradijs” genoemd. Als eerbetoon aan deze noeste werkers is dit nieuwe labyrint aangelegd.

Wij hopen dat het lopen van het labyrint de bezoekers van ons bos een onverwacht meditatief moment biedt. Wat kan beginnen als 'even het doolhof lopen' zal snel leiden tot de ontdekking dat er maar één weg is. Je kan niet verdwalen, je wordt geleid, op een prettige manier is er geen ontsnappen meer aan. Je ziet en kent het einddoel, maar wat dat is, hoe je daar komt en hoe lang dat nog duurt kan je eigenlijk niet goed overzien. En dat is prima. Je maakt kennis met het meest wezenlijke kenmerk van een labyrint, en met jezelf.

Voor ons is het labyrint een metafoor voor het levenspad. Met het lopen van een labyrint doe je dat als het ware na. In het echte leven kent het pad immers ook de nodige -verwachte en onverwachte– wendingen. Hoe lang je daar over doet en wat je daarbij meemaakt is voor iedereen anders, maar bepaalde wendingen zijn voor iedereen herkenbaar. Het labyrint kan je wijzen op het lot, een wat beklemmend gevoel geven (er is geen ontsnappen aan), maar wij hopen dat dat de vorm van het labyrint ook leidt tot berusting en troost. En het vertrouwen geeft dat je de kern, je bestemming, veilig zult bereiken.

Veel mensen verwarren een labyrint met een doolhof. Dan mis je een belangrijk punt: in een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg!

Er is veel te zeggen over de rol van labyrinten in de geschiedenis en voor verschillende culturen. Enige aanvullende info staat in deze PDF en op https://labyrintwerk.nl/