WeilandWeilandVandaag, 17 november, is onze vereniging ruim 7 hectare weiland rijker geworden! De vereniging bezit nu ca. 47 ha. bos en weiland in het gebied tussen Nietap en Roden. Het nieuw aangekochte perceel weiland is gelegen aan de noordzijde van de Toutenburgsingel en strekt zich uit van de oude pingoruïne (overblijfsel uit de ijstijd) ‘het Vagevuur’ tot de Vagevuurselaan en heeft verder de diepe waterlossing als grens. Het aangekochte perceel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) dat tot doel heeft natuurgebieden te verbinden. Op de Provinciale Ambitiekaart van Drenthe is het perceel aangegeven als ‘nog om te vormen naar natuur’ met als einddoel een ‘kruiden- en faunarijk grasland”. Dat doel wil de vereniging aan de hand van een beheerplan graag realiseren. De aankoop biedt de vereniging tevens de mogelijkheid om de waterkwaliteit van de pingoruïne te verbeteren en de (natuur)belevingswaarde van het gebied te verhogen. De aankoop past daarnaast heel mooi binnen de ontwikkelingen rondom het nieuw te vormen Landgoed Terheijl. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de subsidieregeling voor Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL).