Hoogtepunt in 2015 was de aankoop van 7 ha. weiland van de familie Dijk. Met instemming van de leden en de bijzonder plezierige medewerking van Prolander, voorheen BBL, hebben we het weiland kunnen verwerven. Doelstelling is om het weiland zodanig te beheren dat er een flora en faunarijk grasland ontstaat. Ook kunnen we melden dat we de subsidie, die van toepassing was volgens de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL), inmiddels hebben ontvangen.

Maar er was meer......

Vrijwilligerswerk

Onze vrijwilligers hebben met grote inzet wekelijks het zwerfvuil in het Natuurschoon geruimd. Een groep vrijwilligers is, onder leiding van Tjerk Vonck, actief op de 2de zaterdagmorgen  van (bijna) iedere maand. Zij voeren het nodige snoeiwerk uit, zorgen er voor dat de duikers open zijn en verwijderen blad uit diverse slootjes zodat het water weg kan stromen. (Aanmelden voor één van de vrijwilligers-klussen kan altijd!!)

Onderhoud

Bijna ongemerkt zijn de asbest houdende golfplaten van het voormalige hertenhok verwijderd en vervangen door nieuwe, milieu vriendelijke golfplaten. Met de vervanging zijn een aantal licht doorlatende platen aangebracht zodat er meer daglicht in de voorheen donkere ruimte komt. Ook is de duiventoren voorzien van een goot en is het voegwerk hersteld. Het water loopt nu niet meer langs de muur en het voegwerk wordt niet meer aangetast. Jan van de Berg met assistentie van Karel Lugtmeijer hebben de uitbestede werkzaamheden begeleid. Ook hebben zij het nodige onderhoudswerk aan banken en afvalbakken uitgevoerd. Met het vervangen van het afdakje naast het gebouwtje op de camping ronden zij 2015 af.

Dank aan allen voor de inzet!

Landgoed Terheijl

Het overleg over de projectplannen en het uitschrijven van de plannen door de Bosgroep vordert langzaam, maar gestaag. In het overleg en de co-creatie momenten met de Bosgroep en de Gemeente passeren de nodige ideeën en is het vaak lastig om keuzes te maken. Wil je rekening houden met cultuurhistorie, of is het milieu, flora en fauna belangrijker, welke beelden hebben we daarbij en ook niet onbelangrijk; welke investering is er voor nodig. Projectplannen voor het herstel en verbeteren van de lanen, het zichtbaar maken van de Swarthe Ryth, en het verbeteren van de situatie rond het Vagevuur worden nu verder uitgewerkt. Het projectplan hoe de Toutenburgsingel meer beeldbepalend te maken hebben we los gekoppeld. Hier is meer onderzoek en voorbereiding voor nodig  om tot een onderbouwd voorstel te komen.

Natuurschoonweide

2015 was ook het jaar met meer belangstelling voor de Natuurschoonweide. Op Hemelvaartsdag is er op het Labyrint een open lucht dienst gehouden door de gezamenlijke protestantse kerken uit Roden en Leek. Op 20 juni heeft de Buurtschap het Midzomerfeest van Nietap-Terheijl op de Natuurschoonweide georganiseerd. In september is op initiatief van de protestantse kerk Roden aan belangstellenden uitleg gegeven over de spirituele en historische achtergronden van een Labyrint. Al enkele maanden maakt scouting Nienoord gebruik van de weide en heeft het nodige materiaal in onze berging opgeslagen. Als hun gebouw weer beschikbaar is stopt hun wekelijkse activiteit in het Natuurschoon weer. Tijdens de activiteiten werd regelmatig de opmerking gemaakt dat men hier nog eigenlijk nooit geweest was. Als gevolg van al deze activiteiten hebben meer mensen uit de omgeving ontdekt dat er tussen Roden en Nietap een prachtig gebied ligt, wat een bezoek waard is.

 

Alles met elkaar reden om tevreden terug te kijken op 2015, en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien!

Het bestuur van de vereniging wenst iedereen een goed 2016 toe!