Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten.
In de vergadering van september concluderen we dat het bos er mooi bij ligt. Vaak heeft de natte herfst in deze tijd van het jaar al hard toegeslagen. Momenteel is het droog, ongekend in ons gebied! Het nieuwe beheerplan voor Natuurschoon zal binnenkort actueel worden. De projectplannen voor het Lanenplan, de Swarte Rythe en het Vagevuur zullen binnenkort definitief gemaakt worden. Het raadplegen van de leden en deskundigen is hier van belang en dat gebeurt ook voor de plannen tot uitvoering leiden. Ook een visie over het beheer van de Toutenburgsingel zit er aan te komen. De inspraakavond die de gemeente vorig jaar organiseerde leverde hiervoor input op. De alom aanwezige Pitrus is een terugkerend onderwerp, evenals de bestuurssamenstelling en de toekomst daarvan.