Een redelijk grote groep vrijwilligers was afgelopen zaterdag 5 november aan het werk in het kader van de landelijke Natuurwerkdag. In Natuurschoon werd er gewerkt rond het ‘Vagevuur’. Het Vagevuur is vennetje dat aan het eind van de Weichsel-ijstijd werd gevormd doordat een eerder gevormde ijsheuvel (pingo) smolt. In het gat verzamelde zich water en werd veen gevormd. Tegenwoordig raken de oevers meer en meer begroeid met bomen en gaat de herkenbaarheid van de pingo verloren. 

     

Om de contouren van de pingo weer beter zichtbaar te maken is een deel van de opslag verwijderd van de oevers. Door deze bomen en struiken weg te zagen maken we het ven weer open en zorgen we ervoor dat door de grotere invloed van weer en wind de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. We maken daarbij de oevers toegankelijk als rustplaats voor watervogels. De werkzaamheden zijn onderdeel van een project waarin ook groter onderhoud uitgevoerd gaat worden en de paden en lanen in de omgeving verbeterd en hersteld zullen worden. De grote takken stapels zullen op een later moment versnipperd worden.

     

Parallel aan de snoei werkzaamheden was er weer een groep onderzoekers aan wet boren naar de ondergrond van het Vagevuur. Na een stukje theorie over het hoe-en-wat van pingo's, is deze groep een aantal grondboringen uit gaan voeren. Het doel was om nader onderzoek naar de zuidelijke rand van de pingo te doen. Niet de rand van de waterplas, maar de oorspronkelijke rand, gelegen in het naastgelegen weiland. Deze rand is herkenbaar op basis van de ter plaatse aanwezige bodemlagen. Dit onderzoek werd net als eerder onderzoek uitgevoerd in het kader van het 'Pingo Programma' van Landschapsbeheer Drenthe. 

     

 Na een ochtend stevig doorwerken was er duidelijk resultaat te zien! een groot gedeelte van de begroeiing in de noordelijke hoek van het ven is verwijderd. De komende maanden zal een groep vrijwilligers de klus afmaken! 

     

Na de gedane arbeid werd de ochtend afgesloten met een gezamenlijk broodje en een kop soep. Dat had het werkvolk zeer verdient!!