We zitten midden in de herfst. Is het niet prachtig mooi om dan in ons gebied rond te lopen, met bladeren, paddenstoelen en een frisse wind om de oren? Helaas moet er ook wel eens vergaderd worden.... Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon dus bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. Deze keer hebben we het met het bestuur gehad over:

  • De inzet van houtzagers uit de omgeving, zoals dat in het verleden ook gebeurde. We hebben besloten dat als er gekapt gaat worden, dat we deze zagers weer zullen uitnodigen en zo min mogelijk grootschalig machinaal laten doen;
  • Er is weer een overleg geweest met gemeente en andere partijen over 'landgoed Terheijl'. Er zijn 4 'poorten van Terheijl', dat zijn de ingangen van ons gebied aan de noord-, zuid-, oost- en westzijde. Samen met een groep kunstenaars wordt gebrainstormd hoe we entrees kunnen maken waarbij het duidelijk is dat het gebied Terheijl betreden wordt. Voor de Vereniging Natuurschoon geldt dat wij samen met Staatsbosbeheer de oostpoort vormen, met de ingang van de Toutenburgsingel als fysieke entree. Met Staatsbosbeheer hebben we besloten om actief mee te denken en het initiatief in dit proces te tonen. In het bestuur hebben we besloten dat we mee willen werken met een concreet en afgebakend idee. Vooralsnog is de keuze gevallen op twee gestapelde kloostermoppen aan weerszijde van het pad. Deze kloostermoppen zullen gemaakt worden van potklei die in ons gebied gewonnen wordt. Door één van de kunstenaars zal de klei gebakken worden. Winnen en bakken van de klei willen we doen met betrokkenheid en participatie van leden / vrijwilligers en andere belangstellenden;
  • De zwerfvuilruimers doen goed werk in ons gebied. Daar gaan we weer wat meer aandacht aan geven. De coördinatie daarvan was even een ondergeschoven kindje;
  • De randen van de hertenweide moeten gemaaid worden. Daarvoor gaan we iemand zoeken;
  • We gaan informeren of er mensen in de omgeving met trekkers zijn, die af en toe wat maaiwerk willen doen op de landjes. Het weiden van vee lijkt een ongunstig effect op de botanische waarde te hebben;
  • We zullen proberen een ALV te organiseren in januari 2017.