Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon dus bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. In december hebben we het met het bestuur gehad over:

  • De uitnodiging om te praten over het gebiedsplan van Zuiderveld in het kader van Landgoed Terheijl. Er zal een afvaardiging van het bestuur heen gaan;
  • De vuilcontainers. Er zijn momenteel 2 vuilcontainers beschikbaar voor het zwerfvuil dat onze vrijwilligers wekelijks verzamelen in het bos en langs het fietspad. Deze containers zitten meestal beide vol. Omdat het vuil minder vaak opgehaald zal worden, worden bij de gemeente 2 extra vuilcontainers aangevraagd;
  • Er zal een nieuwsbrief naar leden en donateurs gestuurd worden in het nieuwe jaar met de aankondiging van een ALV eind maart;
  • Het vergaderschema voor 2017 wordt vastgesteld: iedere 3e woensdag van de maand komt het bestuur bijeen;
  • Er is ons een bankje aangeboden. Er wordt nagedacht over een geschikte locatie;
  • Er zal actie worden ondernomen om gevaarlijke takken boven het fietspad te verwijderen en ook bdie oven het hertenhok (om schade aan het dak te voorkomen.