Bij de werkzaamheden in het bos valt steeds weer op dat passanten geen weet hebben van het feit dat ze zich in een particulier bos bevinden. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kent iedereen wel, maar dat hier een kleine lokale 'Vereniging Natuurschoon' de scepter zwaait weet haast niemand. Dat de leden van de vereniging samen de verantwoordelijkheid voor het beleid en het uitvoeren van onderhoud in het gebied dragen is voor velen een verrassing. En dat een belangrijk deel van het beheer en onderhoud in het bos (dus) afhankelijk is van leden van de vereniging die hiervoor vrijwillig in touw komen verbaast menig voorbijganger!

Als we in het bos aan het werk zijn schromen we natuurlijk niet om een praatje met de wandelaars te maken om iets te vertellen over ons bos, de vereniging en het onderhoud. Af en toe worden bezoekers spontaan lid van de vereniging als ze ons verhaal horen, en héél soms vangen we spontaan een paar nieuwe vrijwilligers! Maar er moet ook gewerkt worden, dus menig wandelaar ontsnapt ons....

Jan heeft daarom een prachtig bord gemaakt dat we tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in het bos neer kunnen zetten ter informatie van passerende wandelaars en fietsers. Nu zit er nog een provisorische poster in, maar volgende maand vullen we 'm met kort en bondige(r) informatie, een URL, telefoonnummer en QR-code om het voorbijgangers makkelijk te maken zich als lid of vrijwilliger aan te melden.  Jan, Bedankt!