Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. Waar had het bestuur het over in de bestuursvergadering van maart 2017?

  • Over de subsidie voor de weilandjes in ons gebied. Deze weilandjes staan nog te boek als landbouwgebied en zouden via SKNL naar natuur kunnen worden omgezet. De eerste reactie vanuit de Provincie lijkt positief;
  • De 2 rondgangen die met leden gehouden zijn om de projectplannen Landgoed Terheijl toe te lichten, zijn nabesproken. Over het algemeen een goed gevoel er aan over gehouden. De plannen zijn concreter uitgewerkt en zullen in de komende- en volgende ALV worden voorgelegd ter goedkeuring;
  • Vanwege voorschriften die voor legionella-preventie gelden, is een controle door waterleidingbedrijf WMD aangekondigd voor het drinkwater op de camping. Een Risico Analyse en monstername zullen worden uitgevoerd conform het Legionella Beheersplan;
  • Er zal nogmaals bezwaar worden aangetekend tegen de te hoge HEF aanslag van het waterschap i.v.m. omzetting weide naar natuur;
  • De Algemene ledenvergadering over de financiën e.d. is gepland op 20 april;
  • Het ontwerp voor de steen met een gedicht voor in het labyrint is goedgekeurd. Als de proefsteen is goedgekeurd kan opdracht verleend worden;
  • Er is door het bestuur aangifte bij de politie gedaan van de brandstichting bij het Hertenhok. De schade zullen we in eigen beheer proberen te herstellen;
    De 2 extra vuilcontainers zijn door de Gemeente toegezegd;
  • De eigen zagers mogen doorgaan met zagen (i.t.t. Staatsbosbeheer), als ze het contract met Natuurschoon hebben ondertekend en de bomen geen gevaar opleveren, eea te bepalen door Natuurschoon. Anders moet een professional het zaagwerk doen. De standaardovereenkomst wordt ter beoordeling voorgelegd aan een expert.