Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. In de bestuursvergadering van april 2017 is onder andere gesproken over:

  • De voorzitter memoreert het overlijden van onze vorige voorzitter Ger Vleems in januari 2017
  • De zwerfvuilbakken: reactie is toegezegd. Twee nieuwe bakken met rood deksel komen.
  • Er is actie ondernomen om gevaarlijke takken boven het fietspad te verwijderen en ook boven het hertenhok (om schade aan het dak te voorkomen);
  • De pacht van de verschillende weilandjes in het gebied is opgezegd. Er worden verschillende scenario's verkend: beheer uitvoeren door nieuwe pachter te zoeken of uitvoeren in eigen beheer;
  • Er wordt een afspraak gemaakt met de gemeente en de Bosgroep om de projectplannen te bespreken, zodat er tzt een volledig verhaal over de plannen aan de ALV gepresenteerd kan worden;
  • De ALV die op een nader te bepalen moment wordt gehouden, wordt voorbereid.