De komende zomer en in het najaar zullen er veel werkzaamheden in het bos uitgevoerd worden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op dit moment ligt de nadruk op de rondjes met de 'bomengroep' 12 om te bepalen welke bomen geveld of gesnoeid moeten worden zodat de aannemers die werkzaamheden in kunnen plannen. Later dit voorjaar worden ook de herstelwerkzaamheden aan lanen, paden en bruggetjes voorbereid. Veel van het werk kan pas na het broedseizoen uitgevoerd worden. Aannemer Noest heeft echter aangeboden om nog voor 15 maart het vellen van de grotere bomen rond het Vagevuur uit te voeren. Alle bomen (vooral berken, lijsterbes, elzen en andere opschot) waar het om gaat zijn in overleg met de Bosgroep en de 'Bomengroep' geblest met een duidelijke oranje ring. De eiken blijven overal staan, op een paar na die vanuit de boomveiligheidscontrole als risicovol naar boven gekomen zijn. Helaas zal dit werk onvermijdelijk tot overlast leiden. Tijdens de werkzaamheden zal het gebied rond het Vagevuur tijdelijk minder goed toegankelijk zijn. We vragen iedereen om de nodige afstand tot de werkzaamheden te bewaren en om honden aan te lijnen.