Deze arme berk met een lange lengtescheur en holtes is achtereenvolgens als bijzonder aangemerkt (rood/wit lint en blauwe stip), maar ook gevaarlijk (oude rode en nieuwe geel/groene stip) en zal dus geveld worden (oranje ring).Deze arme berk met een lange lengtescheur en holtes is achtereenvolgens als bijzonder aangemerkt (rood/wit lint en blauwe stip), maar ook gevaarlijk (oude rode en nieuwe geel/groene stip) en zal dus geveld worden (oranje ring).Regelmatig bereiken ons vragen over de verschillende stippen en strepen op de bomen in het bos. Hoe zit het nou??

Als eerste zijn er bomen gemerkt met rood/wit lint. Dit zijn de bomen die in het kader van de Flora en Faunawet extra aandacht behoeven omdat ze gaten, holtes en/of nesten bevatten. Het kan zijn dat er niets aan de hand is, maar dat weet je pas na een nadere inspectie. De eerste markering was met de lintjes, maar omdat de lintjes door onbegrip van de bomen werden getrokken, zijn deze bomen vervolgens met een blauwe stip op de stamvoet gemerkt. Dat kostte dus dubbel werk... De blauwe verf wordt in de bosbouwwereld gebruikt om toekomstbomen aan te geven, bomen waar bij werkzaamheden voorzichtig omheen gewerkt moet worden. Vuistregel: blauw = bijzonder = behouden.

Vervolgens zijn er een behoorlijk aantal bomen gemarkeerd met rode stippen, geel/groene stippen, oranje strepen en letters....

De bomen met rode stippen stonden bij een vroege inventarisatie op de nominatie om gekapt te worden. Vaak omdat ze gevaarzettend waren. Rood = gevaar.

Bij de recente boomveiligheidscontrole zijn bomen met een geel/groene stip op borsthoogte of op de stamvoet gemerkt. Bomen met een geel/groene stip op borsthoogte hebben potentieel gevaarlijke structurele tekortkomingen of aantastingen of ze verkeren domweg in een slechte conditie waardoor er gevaar is voor wandelaars. Er wordt aangeraden deze bomen te vellen.

Bij bomen met een geel/groene stip op de stamvoet zijn wel mankementen vastgesteld, maar het vellen van de bomen is nog niet noodzakelijk. Hier wordt wel geadviseerd om de ontwikkeling van de bomen in de gaten te houden, door middel van een jaarlijkse inspectie.

Bij enkele bomen is een geel/groene H op de stamvoet gezet. In deze bomen zijn holtes te vinden die mogelijk in gebruik zijn bij holen bewonende dieren. Er is nader onderzoek nodig voor een boom eventueel geveld mag worden. Soms is een dergelijke boom ook voorzien van een oranje ring met een H of een T.

Bomen met een ronde oranje ring zijn door het bestuur, in overleg met en/of op advies van de bomengroep en de Bosgroep, aangewezen om geveld te worden. Oranje overruled alle andere kleuren. Oranje boven, immers!

Bomen met een oranje T zijn door het bestuur aangewezen om getopt te worden. Door het toppen wordt een boom ontdaan van gevaarlijke takken in de kruin of zwaar dood hout hoog in de boom. De boom is dan nauwelijks nog gevaarlijk voor wandelaars. Staand dood hout is voor allerlei dieren interessant. De stam wordt dan op een aantal meters hoogte afgezaagd. Holen, zwammen en/of andere verschijnselen blijven dan nog enige tijd behouden. Spechten kunnen zich dan nog lange tijd uitleven op de staande dode boom. Vooral eiken kunnen getopt nog vele jaren blijven staan.

En dan zijn er nog een paar bomen met een oranje B gemerkt. 

Overigens, alle verf is biologisch afbreekbaar en verdwijnt binnen een paar jaar, behalve de rode en de blauwe verf.