Het bestuur nodigt u uit voor een Ledenvergadering op woensdag 16 januari 2019 in café De Waag te Nietap, aanvang 20.00 uur. Graag willen wij u informeren en bijpraten over de vorderingen en resultaten van de projecten in het afgelopen jaar en de afronding hiervan in de komende maanden. De projectgroep zal de uitgevoerde werkzaamheden toelichten. Er zal alle gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Het bestuur stelt uw aanwezigheid buitengewoon op prijs.

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter, de heer T. Korevaar.
 2. Informatie over de uitvoering van de projecten in 2018 en de huidige stand.
  • Project Lanen (Voorste bos en Maatlanden).
  • Project Swarte Ryth.
  • Project Ronde vijver.
  • Project Vagevuur.
  • Project Toutenburgsingel.
 3. Planning van de nog uit te voeren werkzaamheden.
 4. Financiële stand van zaken Projecten.
 5. Informatie ontwerp kunstwerken Landgoed Terheijl (en poel).
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting

Voor wie nog even het één of ander na wil lezen zijn de projectplannen en de verslagen die over de werkzaamheden gemaakt zijn te downloaden:

Projectplannen versie augustus 2017
Verslag projecten tot 1 oktober 2018
Verslag projecten 1 oktober tot en met 31 december 2018
(In deze publiek beschikbare plannen en verslagen zijn de financiële gegevens niet opgenomen.)

Fetske en Teus hebben te kennen gegeven dit voorjaar af te treden als bestuurslid. Daarmee komt de bezetting van het bestuur in een ernstige gevarenzone. Wij doen dan ook dringend een oproep aan de leden, of nieuwe leden, zich te melden voor een bestuursfunctie waarmee de vereniging Natuurschoon verder kan in zijn bestaan en het beheren van dit mooie en waardevolle gebied.