Op zondag 31 maart 2019 organiseert IVN Leek-Nietap een excursie in het Natuurschoonbos:

De afgelopen jaren, en zeker gedurende de winterperiode 2018-2019 zijn veel onderhoudswerkzaamheden in het gebied uitgevoerd. Soms doen die pijn omdat forse dunning, verwijdering van oude en gevaar opleverende bomen, het weer openmaken van oude waterstromen en nog veel meer het bekende beeld soms fors aantasten. Echter, alle maatregelen zijn gericht zijn op behoud, verjonging, schadeherstel en daarmee het bieden van een bestendige toekomst voor dit bijzonder bos- en deels ook weidegebied. Deze middag gaan we met twee gidsen die het gebied goed kennen en die ook betrokken zijn geweest bij de advisering omtrent de genomen maatregelen kijken hoe het geworden is.

De excursie start om 14.00 uur vanaf de Parkeerplaats aan de Vagevuurselaan. Naast leden van IVN zijn ook leden van de vereniging Natuurschoon van harte welkom! Voor IVN-leden en leden van de Vereniging Natuurschoon etc. is de wandeling gratis. De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur. Aan niet-leden vraagt men een bijdrage van € 2,50.