De afgelopen dagen zijn er een heel aantal zwerfpalen geplaatst op Terheijl. De paal met de naam ‘Kleine Maatlanden' staat midden in Natuurschoon, aan de westkant van desbetreffende weilandje. De paal 'Meyerings Ven' staat prominent langs het fietspad in de buurt van de afslag naar De Flint. Andere palen vind je bij de pingo in het land bij Oostindie, langs de waterlossing en achter Huize Terheijl.

De zwerfpalen zijn gemaakt door de groep kunstenaars die Allemansgoed Terheijl invulling geven. De zwerfpalen staan op plekken waar je als wandelaar uitzicht hebt op de verschillende landschappen die Terheijl rijk is. Landschappen waar je onopgemerkt aan voorbij kan gaan. De kunstenaars hebben daarom plekken in het landschap gemarkeerd waar het echt de moeite waard is om even stil te staan en goed rond te kijken, te luisteren, te ruiken - na te denken over wat je waarneemt. Uiteraard is de bodem overal bepalend voor de vorming en het gebruik van het landschap. De verbinding tussen het oppervlak en de ondergrond wordt symbolisch weergegeven door de doorgezaagde zwerfkeien die in de palen zijn opgenomen. Deze keien zijn steeds in het veld rond de palen gevonden. Ze zijn in de ijstijden door de gletsjers die het landschap gevormd hebben naar ons toe gebracht.

Op ieder van de zwerfpalen staat de veldnaam van de betreffende plek. In zo’n veldnaam is vaak het eigendom of gebruik af te lezen, en dat gebruik heeft vaak weer te maken met de grondsoort. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Baggelveld, de Maatlanden en de Elzenbroek. Namen als Romen, de Lange Hel en het Vagevuur zijn al eeuwen in gebruik en dateren uit de tijd dat Terheijl nog een kloosterbezitting was. In weer andere veldnamen leeft de naam van de eigenaar of gebruiker voort, zoals in de Santeekampen en Meyeringsven. Samen met Henk Bouman heeft Jan Smit onderzoek gedaan naar de veldnamen in Nietap en Terheijl en deze in kaart gebracht.