26-06-2020 - De afgelopen week zijn de graslandjes in Natuurschoon gemaaid. Het meeste maai werk wordt uitgevoerd door biologisch melkveehouder Peter Oosterhof (en zijn broer) uit Oosterwolde. Op het eerste gezicht niets bijzonders, maar er zit meer achter dan je zou denken. In het beheer van de graslanden worden we op heel praktische wijze geadviseerd en begeleid door ecoloog Nico Minnema. We hebben een stapel papieren adviezen en rapporten uit eerdere jaren, maar Nico's advies wordt voornamelijk in het veld gegeven. Een paar keer per jaar wandelt hij met ons én met Peter door onze graslandjes en wordt er gezamenlijk gekeken naar wat er precies moet gebeuren en waar. Het beheer, en dus ook het maaien van de graslanden is gericht op het terugdringen van de Pitrus en het ontwikkelen van een kruidenrijke vegetatie. Daarbij werken we ook aan een grotere biodiversiteit in de landjes.

Op aangeven van Nico laat Peter bepaalde stoken gras staan. Dit is een variant op 'Sinusbeheer' of 'Meanderend Maaien'. Door steeds op een andere plek stroken gras te laten staan en die een beetje te laten overlappen creëren we enorm veel variatie op een klein stukje, wat voor veel vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën heel goed is. Deze manier van maaien wordt daarom ook gestimuleerd door de vlinderstichting en de vogelbescherming. Voor de grassen en andere flora is het directe effect dat in delen van de percelen meer soorten hun volledige bloei en vruchtzetting kunnen voltooien terwijl op andere plekken juist extra nazomerbloei gestimuleerd wordt.