Dat ons Natuurschoon een schitterende plek is om te vertoeven hoeven we niemand meer te vertellen. Het is een heerlijke plek om te wandelen, te spelen en te genieten van de natuur. Toch ontbreekt er misschien nog wel wat aan. Vooral voor kinderen is er verder niet veel te beleven; er is weinig dat hen specifiek stimuleert om er te spelen of op ontdekkingstocht te gaan. Natuurlijk is de natuur op zichzelf al interessant genoeg, maar toch is in de afgelopen jaren het idee ontstaan om in het Natuurschoon wat meer te creëren voor kinderen. Dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan de natuur.

Vorige week hebben we daarom een nieuwsbrief verstuurd over het 'Flinterpad'. In Nietap is een paar jaar geleden namelijk het idee ontstaan om in een stukje van het bos een ‘ontdekkings-‘ of ‘belevingspad’ te ontwikkelen. Specifiek gericht op kinderen. Een pad dat kinderen stimuleert om het bos in te gaan en zo al spelend de natuur te leren waarderen. Het is nog maar een idee, maar de naam is er al: het Flinterpad. Dit naar aanleiding van hoe dit idee is opgepakt binnen OBS De Flint in Nietap. Vanuit vereniging Natuurschoon maken we met plezier ruimte voor het verder uitwerken van dit idee. En om de kans van slagen te vergroten hebben we Mischa de Gier gevraagd om tot een concreet plan te komen.


Mischa de GierMischa de GierVanuit de vereniging ben ik gevraagd dit leuke project in gang te zetten. Maar dat kan ik niet alleen doen. Het Natuurschoon is van Nietap en omwonenden, en het Flinterpad moet ook iets van het hele dorp én de school worden.

Ik zoek daarom enkele enthousiastelingen die met mij een projectgroep willen opstarten, om een idee te ontwikkelen en dit verder uit te werken. Daarnaast zoeken we ook handjes om in het bos aan het werk te gaan. Het liefst een combinatie van enkele mensen vanuit de vereniging, vanuit het dorp en vanuit basisschool De Flint.

Er zijn een aantal kaders aangegeven, maar verder moet het idee nog helemaal uitgewerkt worden:

  • Wat valt er te zien?
  • Wat valt er te ontdekken?
  • Is er misschien een goed thema te bedenken?
  • Welke plek in het bos is geschikt?
  • Wat moeten gemaakt worden?
  • Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
  • Wat moet er geregeld worden?

Deelnemen aan de projectgroep, wat houdt dat in?

Met de projectgroep willen we in de voorbereiding voor een Flinterpad enkele keren bij elkaar komen. Samen kunnen we vast tot antwoorden komen op de bovenstaande vragen. Brainstormen over thema’s, over leuke ideeën voor het pad: wat moet er te beleven zijn? Hoe maken we het spannend? Wat moeten we gaan maken? Wie kan dat goed?

We vragen geen specifieke kennis. Wel zijn we op zoek naar energie, creativiteit en de wil om iets te moois te creëren voor de kinderen in het mooie Natuurschoon.

PS. Het is voor de projectgroep ook niet belangrijk dat je handig bent met je handen: de realisatie volgt later en dan zullen we een beroep doen op mensen die goed zijn in bijv. houtbewerking.

Enthousiast geworden?

We hopen dat het je leuk lijkt je steentje bij te dragen aan het Flinterpad. Dus geef je op! Dat doe je door een mailtje te sturen naar . Meld je vooral snel aan! Wil je wat meer weten? Neem contact met mij op via telefoonnummer 06-23607682

Hartelijke groeten,
Mischa de Gier.