28-10-2021 - Onder grote belangstelling (voor een ALV van Natuurschoon) heeft het bestuur afgelopen woensdag de plannen voor het aankopen van twee percelen weiland (en het ruilen van die weilandjes met Staatsbosbeheer), een nieuw huurcontract met recreatievereniging De Ommelanden en de plannen voor (de financiering van) nieuw sanitair op de camping toegelicht. Omdat er zoals verwacht niet voldoende leden aanwezig waren om aan de eis te voldoen dat bij dergelijke besluiten twee derde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt er een tweede vergadering gehouden op woensdag 3 november 2021 waar dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, besluiten kunnen worden genomen over desbetreffende onderwerpen. De agenda en alle benodigde stukken staan op deze website en zijn eerder al naar de leden verstuurd. Op 3 november zal de vergadering beperkt blijven tot een meest minimale toelichting op de dan te nemen besluiten en de feitelijke stemmingen.