De verdere dunning van het bos is tot na het vogelbroedseizoen uitgesteld. Helaas was de winter niet streng genoeg, waardoor de vorst onvoldoende in de grond zat om met zwaar materieel in het bos aan het werk te kunnen zonder al te veel te vernielen.

Momenteel is het broedseizoen van start gegaan, wat betekent dat er tussen 1 maart en 15 juli geen snoei-, kap- en andere verstorende werkzaamheden in het bos mogen plaatsvinden.

De exacte datum wanneer het dunnen van het bos wordt voorgezet wordt nader bepaald. Deze is mede afhankelijk van het weer.

In de Flora- en Faunawet is wettelijk bepaald welke werkzaamheden er wel en niet uitgevoerd mogen worden tijden het broedseizoen. Hieronder vindt u wat links met meer informatie hierover: