Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 maart 2024 in dorpshuis ‘de Til’ (Tolberterstraat 36A) te Leek. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.

De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken staan op de website en zijn per e-mail naar alle leden verstuurd. Bij de stukken zit onder meer het jaarverslag. We denken dat dit weer een zeer lezenswaardig overzicht geeft van alles wat er het afgelopen jaar in onze vereniging en in het bos gebeurd is.

Op de agenda van de ALV staat onder meer de bestuursverkiezing. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Zolang er nog geen vervanging is gevonden blijft Fetske onze penningmeester, maar het wordt echt tijd dat iemand zich beschikbaar stelt voor deze functie, zodat er ruim de tijd is voor inwerken en overdracht. Alex is na zijn twee termijn aftredend bestuurslid, maar stelt zich verkiesbaar voor een derde termijn. Tjerk is na zijn eerste termijn aftredend bestuurslid, maar stelt zich verkiesbaar voor een tweede termijn. Afgelopen jaar was Monique aspirant bestuurslid. Deze kennismaking- en inwerkperiode is naar ieders tevredenheid verlopen. Het bestuur draagt Monique daarom graag voor als nieuw bestuurslid. Als er ook dit jaar weer één of twee leden interesse hebben om als ‘stagiair’ in het bestuurswerk mee te lopen dan horen we dat graag!

In de noordwesthoek van het Natuurschoonbos bevind zich een waardevol stukje natuur met de ooit bevaarbare Zwarte Ryth. Dit verstilde stroompje is de thuisbasis van een unieke flora en fauna. Helaas groeien in dit gebied zoals op zoveel plekken tegenwoordig de bramen overvloedig. 

Vrijwilligers van IVN Westerkwartier e.o. en van de ‘Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving’ willen de zich explosief ontwikkelende bramengroei op de meest kwetsbare plekken enigszins in toom houden. In februari 2022 is daar een begin mee gemaakt en zowel in februari 2023 als ook dit jaar weer geven we hier een vervolg aan.

Bramen worden vaak in één adem genoemd met stikstofoverlast. Deze soorten zouden een indicator zijn voor een overmaat aan stikstof. Nieuw onderzoek laat zien dat dit voor wat bramen betreft toch aanzienlijk genuanceerder ligt. Wees niet bang dat we in strijd met deze genuanceerder kijk verkeerde bramen gaan rooien. Het gaat hier echt om een zeer explosief groeiende zwarte braam waarvan we (helaas) slechts een heel klein stukje bos zullen bevrijden.

Op zaterdag 9 maart gaan we van 9.00 uur tot 12.00 uur aan de slag. We verzamelen op de parkeerplaats van Natuurschoon aan de Vagevuurselaan in Nietap, tegenover nummer 10. Omwonenden, leden van beide verenigingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen helpen! Er zijn gereedschappen en handschoenen aanwezig, maar neem gerust je eigen favoriete schep, spade of spitvork mee. Die werken vaak toch het lekkerst. We beloven zinvol werk met zichtbaar resultaat en vooral ook een gezellige ochtend. We beginnen met het eerder van bramenopslag vrijgemaakte deel te controleren en waar nodig werken we het nog weer even bij. Vervolgens werken we verder het gebied in tot de tijd op is. Noest handwerk dus, maar de catering is er ook naar.

We werken in kleine groepjes en elk groepje is voorzien van iemand met kennis van de overige aanwezige (kwetsbare) flora. Het wordt zo ook een leerzame ochtend!

Opgave graag uiterlijk donderdag 7 maart via of , maar spontane deelname wordt ook verwelkomd!

In Memoriam 

Recent bereikte ons het bericht van het overlijden van Theo Pors.

Theo verzorgde als boswachter van onze vereniging (toen stichting) zo'n 38 jaar lang ons bos en de voormalige Hertenkamp. Hij ging in januari 2010 met pensioen. We herinneren hem als een zeer kundig en trouw vakman. Hij vertroetelde 'zijn' damherten en zorgde er voor dat het Natuurschoon er altijd spic en span uitzag. Door regelmatig omwonenden en leden van de vereniging op te porren voor het uitvoeren van werkzaamheden in het bos legde hij de basis voor de grote groep van vrijwilligers die tot op de dag van vandaag in het bos actief is. We horen nog regelmatig hoe hij als ordehandhaver bij velen, en zeker bij de toenmalige jeugd, een onuitwisbare indruk achterliet!
Theo Antonie Pors overleed op 9 januari 2024. Wij wensen Dineke, familie en vrienden veel sterkte toe bij dit verlies.

Het Bestuur van vereniging 'Natuurschoon'.

13-01-2024 - Vandaag hebben we met vereende krachten de Ryth uitgehaald; het hele tracé vanaf het fietspad bij de TOP (omgeving Hertenhok) tot aan de poeltjes en bruggetjes  in het 'Dwaalbosje' is opgeschoond. Bij het begin van het werk leek het er nog even op dat het resterende ijs in de sloot roet in het eten zou gooien, maar met het nodige ijsbrekerwerk kwam dat gelukkig goed. Met onze sloothaken en drekscheppen konden we heel veel takken, blad en moddertroep uit de sloot halen! Zo stroomde de Ryth prachtig leeg en daalde het water in de poeltjes weer tot normaal niveau. Daardoor werden de leuke bruggetjes weer (zonder waden) bruikbaar. Kleine domper was dat één van ons een onfortuinlijke schuiver maakte en een nat pak haalde. Het liep gelukkig goed af! We kwamen verder allemaal met een heerlijk voldaan gevoel thuis! Wat is dit toch altijd een leuk klus!

06-01-2024 - In Natuurschoon hebben we zo ons eigen idee bij de jaarlijkse Nieuwjaarsduik; een duik in de slootjes! Ook vandaag stonden er weer waterige werkzaamheden op het programma; de slootjes op de Maatlanden. We zijn d'r nog lang niet klaar mee, maar we hebben vele vele kubieke meters water los gemaakt. Heerlijk!

05-01-2024 - Wat een water hè! De overvloedige hoeveelheid regenwater is landelijk in het nieuws, maar ook in ons eigen Natuurschoon loopt het de spuigaten uit. Nou ja, deed het dat maar ;-) Een lekker nat bos is geen enkel probleem, als het maar niet té hoog wordt en niet té lang duurt, en dat is zo langzamerhand wel het geval. Vandaar dat er dit weekend op allerlei fronten aan het ontstoppen en uithalen van de sloten gewerkt wordt. Vandaag in het Voorste Bos, bij de Ronde Vijver en de Camping. Morgen gaan we aan het werk op de Maatlanden. Voor het oplossen van de wateroverlast in het 'Dwaalbosje', bij alle kleine bruggetjes, waar een aardig berichtje over op Internet stond, is een wat diepgravender aanpak nodig. Dat doen we in een volgend weekend.

Heb jij een mooie aanvulling voor ons historisch archief? Het is uniek dat we als vereniging een historisch archief hebben met documenten meer dan 100 jaar oud! Er is veel bewaard gebleven zoals koopakten, contracten en notulenboeken. De belangrijkste stukken hebben we veilig ondergebracht in een hoekje van het archief van de Historische Kring te Leek. Met dank aan Alle Veenstra is er een behoorlijke reconstructie van de geschiedenis van de “Vereniging Natuurschoon” mogelijk gebleken. Graag benutten wij zijn kennis en informatie - welke hij nu met veel enthousiasme overdraagt aan Monique - maar we zijn er van overtuigd dat er nog meer prachtige materialen & verhalen moeten zijn over 'Natuurschoon'.

Heb jij iets voor ons archief? Laat het dan weten aan Monique Torensma-Akker door een mailtje te sturen: . Monique houd zich al een tijdje bezig met bestuurswerk binnen onze vereniging, maar heeft ook aandacht voor ons historisch archief & sociale media. Ze neemt met alle liefde jouw stukken in ontvangst en hoort graag het verhaal erbij. Zij zorgt ervoor dat het gedocumenteerd word en aan ons historisch archief word toegevoegd. Hiermee hopen we de prachtige historie van onze vereniging en de omgeving goed te bewaren.