Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Op vrijdag 16 maart organiseren de kunstenaars die werken aan de entrees van allemans-goed Terheijl een dag in het veld. Zij gaan, graag samen met u, op zoek naar potklei! 

De hoofdlijn van allemansgoed Terheijl is te herleiden tot de uitzonderlijke geologische kenmerken. Deze zijn nog altijd te herkennen aan de bijzondere bodem en de gevarieerde flora. Bijzonder is vooral ook de aanwezigheid van potklei in het gebied. Deze en andere ‘bodem-schatten’ hebben door de eeuwen heen geleid tot een grote diversiteit in cultureel gebruik van de grond.

We gaan met de grondboor en schep onder de arm op stap, op zoek naar die potklei. Op een aantal nauwkeurig bepaalde ijkpunten nemen we bodemmonsters. Ieder monster wordt voor-zien van een merkteken. Eenmaal terug bij het verzamelpunt, hebben de deelnemers de mogelijkheid om een handafdruk van klei te maken. Deze handafdrukken worden gedroogd en later gestookt. De materialen en inzichten die we middels deze en andere veldtochten vergaren, worden ingezet bij het ontwikkelen van kunstwerken voor de entrees. Iedereen die niet bang is voor vuile handen en voeten en mogelijk wat regen is van harte uitgenodigd.

Deze arme berk met een lange lengtescheur en holtes is achtereenvolgens als bijzonder aangemerkt (rood/wit lint en blauwe stip), maar ook gevaarlijk (oude rode en nieuwe geel/groene stip) en zal dus geveld worden (oranje ring).Deze arme berk met een lange lengtescheur en holtes is achtereenvolgens als bijzonder aangemerkt (rood/wit lint en blauwe stip), maar ook gevaarlijk (oude rode en nieuwe geel/groene stip) en zal dus geveld worden (oranje ring).Regelmatig bereiken ons vragen over de verschillende stippen en strepen op de bomen in het bos. Hoe zit het nou??

Als eerste zijn er bomen gemerkt met rood/wit lint. Dit zijn de bomen die in het kader van de Flora en Faunawet extra aandacht behoeven omdat ze gaten, holtes en/of nesten bevatten. Het kan zijn dat er niets aan de hand is, maar dat weet je pas na een nadere inspectie. De eerste markering was met de lintjes, maar omdat de lintjes door onbegrip van de bomen werden getrokken, zijn deze bomen vervolgens met een blauwe stip op de stamvoet gemerkt. Dat kostte dus dubbel werk... De blauwe verf wordt in de bosbouwwereld gebruikt om toekomstbomen aan te geven, bomen waar bij werkzaamheden voorzichtig omheen gewerkt moet worden. Vuistregel: blauw = bijzonder = behouden.

Vervolgens zijn er een behoorlijk aantal bomen gemarkeerd met rode stippen, geel/groene stippen, oranje strepen en letters....

De komende zomer en in het najaar zullen er veel werkzaamheden in het bos uitgevoerd worden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op dit moment ligt de nadruk op de rondjes met de 'bomengroep' 12 om te bepalen welke bomen geveld of gesnoeid moeten worden zodat de aannemers die werkzaamheden in kunnen plannen. Later dit voorjaar worden ook de herstelwerkzaamheden aan lanen, paden en bruggetjes voorbereid. Veel van het werk kan pas na het broedseizoen uitgevoerd worden. Aannemer Noest heeft echter aangeboden om nog voor 15 maart het vellen van de grotere bomen rond het Vagevuur uit te voeren. Alle bomen (vooral berken, lijsterbes, elzen en andere opschot) waar het om gaat zijn in overleg met de Bosgroep en de 'Bomengroep' geblest met een duidelijke oranje ring. De eiken blijven overal staan, op een paar na die vanuit de boomveiligheidscontrole als risicovol naar boven gekomen zijn. Helaas zal dit werk onvermijdelijk tot overlast leiden. Tijdens de werkzaamheden zal het gebied rond het Vagevuur tijdelijk minder goed toegankelijk zijn. We vragen iedereen om de nodige afstand tot de werkzaamheden te bewaren en om honden aan te lijnen.

Afgelopen week zijn de randen van de Hertenweide gemaaid met een klepelmaaier. Deze maait het gras door een ronddraaiende wals met daaraan bevestigt klepels. De klepelmaaier kon de hoge grasranden met daarin allerlei takken en oneffenheden (pitrus pollen) uitstekend maaien. Het maaien in deze tijd van het jaar is overigens een uitzondering. Het is al jaren geleden dat de randen van de weide gemaaid zijn en nu kon er van de bevroren ondergrond geprofiteerd worden... Normaal gesproken zullen de randen van de weide één keer per jaar gemaaid en afgehaald (gehooid) worden in september om de grond te verschralen en naar meer bloemen- en kruidenrijke weide om te vormen. De eerste jaren, zolang er nog vrij veel voeding in de grond zit, kan er extra gehooid worden na 21 juni.

De vorst krijgt langzamerhand ook het Vagevuur in haar greep! Het ijs wordt beetje bij beetje dikker! Vandaag was het nog veel te dun om je er op te wagen maar we hopen dat de vorst er de komende drie nachten een aantal centimeter bij aan weet te plakken. Dan is het vrijdag en zaterdag nu of nooit voor het snoeien van het eilandje en de stobben aan de rand van het water! Ook het riet moet gemaaid worden. We roepen dus alle belangstellenden, buren, leden en donateurs op om aanstaande vrijdag en/of zaterdag een paar uur te komen snoeien en maaien rond (en in) het Vagevuur! Het zal geen zwaar werk zijn, maar er zijn wel veel handen nodig om deze klus uit te kunnen voeren. Het komt voornamelijk neer op het slepen van takken over het ijs naar de wal of het weiland. Vrijdag willen we al zoveel mogelijk doen omdat het dan stralend zonnig weer lijkt te worden en het nog niet zal dooien. Zaterdag zou de dooi in kunnen vallen en wordt het kennelijk bewolkter. Houdt er wel rekening mee dat het snerpend koud zal zijn door de harde wind! Dat is ook de reden om het werk over twee dagen te verdelen. We beginnen beide dagen om 09:00 uur.

Wie komt er helpen?????

Meldt je aan per e-mail via vrijwilligers@natuurschoon-nietap of telefonisch bij Tjerk op 06 54366783

Op 10 maart valt onze vaste zaterdag-klusdag samen met de landelijke actie NL Doet! We gaan daarom met een groep vrijwilligers weer het nodige snoeiwerk uitvoeren en alle hulp is welkom! Kinderen die vertrouwd zijn met een zaag of takkenknipper en lekker vies mogen worden zijn van harte welkom. Wel oude kleren en laarzen aan! Alle gesnoeide takken en boompjes worden in een takkenril verwerkt. Op veel plaatsen in ons bos kan het snoeihout plat verwerkt worden zodat het snel verrot, maar soms leent de situatie zich beter voor een ril. En dat heeft allerlei voordelen; voor vogels en kleine zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren, en heel veel insecten maken gebruik van de beschermde plekjes in de takkenril om te schuilen. Er het ziet er gewoon mooi uit!!

Deze klus is bij uitstek geschikt voor families met stoere kinderen. Tegen een uur of 11 krijgen we koffie, thee of limonade met iets lekkers. Warme chocolademelk als het heeel koud is! Veel handen maken licht werk, en we maken er een gezellige ochtend van! Het terrein is goed bereikbaar voor iedereen die kan slootjespringen. Aanmelden kan via de NL Doet website op https://www.nldoet.nl/klus/37843

De komende dagen zal de Hertenweide geklepeld worden. Bij het klepelen wordt, anders dan bij maaien, het meeste maaisel helemaal gekneusd. De machine waarmee dit gebeurd kan de grote pollen pitrus beter aan dan een maaimachine. Zo mogelijk wordt het maaisel afgevoerd om de weide wat te verschralen. Op den duur moet dat een bloemenrijke(r) rand mogelijk maken. Op onderstaande foto's is te zien hoe het eerste begin met het klepelen gemaakt is.