Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Afgelopen vrijdag 22 december werden het labyrint en de wandelroute er naar toe sfeervol verlicht door een groot aantal fakkels. Het was een frisse maar prachtig verstilde midwinteravond. Tussen de bomen en over de hertenweide hing een lichte nevel. Een groep leden van de vereniging, vrijwilligers en belangstellenden had zich verzameld voor de onthulling van de centrale steen in het labyrint.

Geke Oostinga, zus van wijlen bestuurslid Roelof Oostinga, hield een kort praatje over Roelofs betrokkenheid en liefde voor ons bos en nam de onthulling van de centrale steen in het labyrint voor haar rekening. Een mooie schenking uit Roelof's nalatenschap heeft zo een permanent plekje in het bos gekregen. Na de onthulling had iedereen de gelegenheid onder het genot van een winters warm drankje en iets lekkers de tekst op de steen te lezen en nog lekker wat na te praten. Het was een geslaagde avond!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de 'finishing touch' van het Labyrint. Het is hoogste tijd om iedereen te laten zien hoe het geworden is. Namens de ‘Vereniging Natuurschoon’ nodigen wij alle leden van de vereniging, vrijwilligers, omwonenden en belangstellenden uit voor de 'Midwinteropening van het Labyrint' in het Natuurschoonbos op vrijdag 22 december 2017. Het labyrint ligt zoals jullie weten op de Hertenweide. Gemakkelijk te bereiken door vanaf de parkeerplaats aan de Vagevuurse laan in de richting van de mr. Posthuma-bank te lopen.

Programma:

  • Tussen 18.45 en 19.00 uur ontvangst op de weide.
  • Kort verhaaltje over het ontstaan van het labyrint (8 jaar geleden!!!) namens de commissie ‘Hertenweide’ door Tjerk.
  • Onthulling van de centrale steen door onze speciale gast mevr. Geke Oostinga, zus van wijlen bestuurslid Roelof Oostinga.
  • Afsluitend woordje van Teus.
  • Genieten van warme drank en iets lekkers.
  • Einde ongeveer 19.30 uur.

Denk eraan: het is erg donker en drassig in het bos en op de Hertenweide. Dus: zaklantaarn meenemen, warme kleren en laarzen aan!

Het bestuur.

Het bestuur nodigt alle leden van de vereniging uit voor een extra informatieve ALV op woensdag 13 december 2017 om 20:00 in de Waag te Nietap. Hierin zullen o.a. de volgende punten aan bod komen:
  • status / voortgang / planning van de projecten
  • status SKNL aanvraag voor de omvorming van de weilandjes naar natuur
  • beheerplan en beheerovereenkomst met de bosgroep

Projectplannen

In de ALV van 13 juli 2017 is met een overgrote meerderheid van stemmen toestemming gegeven voor het uitvoeren van de projectplannen. Graag praten wij u bij over de stand van zaken en het vervolg.

SKNL

Het bestuur heeft tijdens de ALV van 5 juli 2017 toestemming gekregen om een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Bij de omvorming naar nieuwe natuur hoort ook een gesubsidieerd maatregelen- en beheerplan. De Bosgroep heeft voor Natuurschoon een rapport opgesteld met een voorstel van maatregelen en beheer. Ook over dit onderwerp praten wij u graag bij.

Beheerovereenkomst/Beheerplan

Er ligt een nieuw concept beheerovereenkomst en beheerplan Natuurschoon voor de periode 2016-2026 van de Bosgroep. Het bestuur gaat niet akkoord met de voorgestelde duur van een nieuwe beheerovereenkomst van 6 jaar (ingaande 1 januari 2018).  Reden is dat er nog aanpassingen nodig zijn. Graag lichten wij dit toe.

Bestuur

Ineke Veenstra en Mathijs Oudega hebben aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.  In onze voorjaarsvergadering zullen wij daarom een bestuursverkiezing op de agenda hebben. Wij nodigen u hierbij alvast van harte uit om u te melden voor een bestuursfunctie!

Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid belangstellenden, is het van belang dat u even meldt of u wel of niet aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Vrijdag 24 november is de centrale steen in het labyrint geplaatst. Letterlijk het sluitstuk! Bij de montage waren natuurlijk wat vrijwilligers nodig voor hand en spandiensten. Het was voor de verandering eens geen zwaar werk. De mannen van Veenstra namen zelf alle benodigde materialen mee; een ballonbanden kar, takel, zuignappen, mortel, water, portland cement, etc. etc. En ze wouden graag veel van het werk zelf doen. Ook goed!

 Met een mobiele portaalkraan werd het leggen van de steen eigenlijk een fluitje van een cent! Er lag dan ook een prachtig fundament ;-)

Wilt u het eindresultaat in volle glorie zien en lezen welke toepasselijke tekst er op de steen staat? Kom dan naar de feestelijke onthulling op vrijdag 22 december. Ontvangst vanaf 18.45 uur, onthulling om 19.00 uur. Voor een passend drankje en leuk aankleding wordt gezorgd!

Onderstaande foto wou ik jullie niet onthouden. De hertenweide met het labyrint in volle glorie op Google maps!

Luchtfoto van het labyrint in de Hertenweide in NatuurschoonbosLuchtfoto van het labyrint in de Hertenweide in Natuurschoonbos

Zaterdag 4 november was de landelijke Natuurwerkdag. In Natuurschoon Nietap is er gewerkt rond het Vagevuur. We hebben de opslag van de zuid-oostelijke oever verwijderd. Vorig jaar hebben we 'rechtsom' gewerkt, nu gingen we 'linksom'... Door ook aan de weiland-kant de bomen en struiken weg te zagen maken we het ven weer open en zorgen we ervoor dat door de grotere invloed van weer en wind de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. Door de werkzaamheden worden bovendien de oevers beter bereikbaar voor herstel van de wal tussen het vagevuur en het voedselrijke water van het naastliggende weiland.

Tot ons genoegen was er een grote groep vrijwilligers aanwezig. Een aantal van de vaste garde, maar ook hulpkrachten die zich via de website aangemeld hadden. Met name Mats en Jitse konden zich heerlijk uitleven met het omzagen en slepen van takken en stobben rond het ven.

Ook dit jaar weer was er een prima lunch verzorgd voor de harde werkers! We kunnen met veel voldoening op deze geslaagde klus terug kijken.

Aanstaande zaterdag 4 november wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan een onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van het samenwerkingsverband LandschappenNL. In Drenthe wordt de Natuurwerkdag georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe. Onze vereniging doet ook weer mee aan de Natuurwerkdag.

In Natuurschoon Nietap zal er gewerkt worden rond het Vagevuur. We gaan de opslag verwijderen van de oevers. Vorig jaar hebben we 'rechtsom' gewerkt, nu gaan we 'linksom'... Door ook aan de weiland-kant de bomen en struiken weg te zagen maken we het ven weer open en zorgen we ervoor dat door de grotere invloed van weer en wind de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. (Als het veel te kledder nat is hebben we een alternatief bij het fietspad!)

De werkzaamheden vinden plaats van 9.00 tot 13:00 uur op zaterdag 4 november 2016. We verzamelen bij de parkeerplaats bij de meester Posthuma bank. Er wordt voor koffie & thee gezorgd.

Alle vrijwilligers en omwonenden van Natuurschoon worden van harte uitgenodigd om bij deze klus aanwezig te zijn en een handje mee te helpen! Je kan je opgeven via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/natuurschoon-nietap 
Vraag ook eens in je omgeving wie het leuk zou vinden om mee te helpen? Dit is een mooie gelegenheid om familie en kennissen kennis te laten maken met het werk in Natuurschoon! Kinderen die vertrouwd zijn met een zaag of takkenknipper en lekker vies mogen worden zijn van harte welkom. Veel handen maken licht werk, en we maken er een gezellige ochtend van!