Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

27-09-2016 - Staatsbosbeheer (SBB) is hout aan het kappen in een hakhoutrand ten zuiden van ons Natuurschoonbos. De zuidelijke beukenlaan van Natuurschoon wordt gebruikt voor de afvoer van de stammetjes. Dit heeft onvermijdelijk enige overlast tot gevolg. Gelukkige bijkomstigheid is dat het momenteel zeer droog is, daardoor zal de schade en overlast (modder) hopelijk beperkt blijven.

Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten.
In de vergadering van september concluderen we dat het bos er mooi bij ligt. Vaak heeft de natte herfst in deze tijd van het jaar al hard toegeslagen. Momenteel is het droog, ongekend in ons gebied! Het nieuwe beheerplan voor Natuurschoon zal binnenkort actueel worden. De projectplannen voor het Lanenplan, de Swarte Rythe en het Vagevuur zullen binnenkort definitief gemaakt worden. Het raadplegen van de leden en deskundigen is hier van belang en dat gebeurt ook voor de plannen tot uitvoering leiden. Ook een visie over het beheer van de Toutenburgsingel zit er aan te komen. De inspraakavond die de gemeente vorig jaar organiseerde leverde hiervoor input op. De alom aanwezige Pitrus is een terugkerend onderwerp, evenals de bestuurssamenstelling en de toekomst daarvan.

Dinsdagmorgen 12 juli hebben we onder leiding van een aantal medewerkers van Landschapsbeheer Drenthe met een groep vrijwilligers van de vereniging onderzoek gedaan bij onze pingo 'Vagevuur'.

Na een stukje theorie over het hoe-en-wat van pingo's, zijn we grondboringen uit gaan voeren. Het doel was om de exacte zuidelijke rand van de pingo op te zoeken. Niet de rand van de waterplas, maar de oorspronkelijke rand, gelegen in het naastgelegen weiland. Deze rand is herkenbaar op basis van de ter plaatse aanwezige bodemlagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het 'Pingo Programma' van Landschapsbeheer Drenthe. Het was een succes! Vol enthousiasme werd er gewerkt en het was mooi weer. Vanuit het bestuur werd er koffie gebracht, hetgeen een aangename onderbreking van het werk vormde.  

     

RTV Drenthe was aanwezig en heeft opnames gemaakt.

Af en toe wordt er door het bestuur van de vereniging een nieuwsbrief verstuurd. Hierin staan meestal een aantal artikeltjes die ook al op de website gestaan hebben, vaak met aanvullende informatie. Deze week is er weer een nieuwe nieuwsbrief verstuurd met informatie over het vrijwilligerswerk, de samenstelling van het bestuur, de FSC-audit en de oprichting van een 'Klankbordgroep Natuur'. Zeer het lezen waard dus! De nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd naar leden en begunstigers. U kunt zich aanmelden voor de maillijst door het formulier achter onderstaande knop in te vullen:

Aanmelden voor de nieuwsbrief

 

Natuurschoon kon natuurlijk niet achter blijven in het geweld van NL Doet, Landelijke Opschoondag en Nationale Compostdag, dus toog zaterdag 12 maart een vaste kern van vrijwilligers het bos in voor de grote voorjaarsschoonmaak met als doel het zwerfvuilvrij maken van het bos. Daarbij probeerden we vooral de rommel die 'achter de sloot' ligt en daarmee buiten bereik van de wekelijkse opruimrondes blijft, te pakken te krijgen. Verder hadden we ectra aandacht voor puin, stenen, planken en en andere zware rommel. 

       

Onder genot van een fris zonnetje togen we verspreid door het bos, speurend naar glas, blik en plastic. Er bleek uiteindelijk een kleine kruiwagen vol troep verstopt te zijn in het bos, waarschijnlijk de bijproducten van een paar gezellige feestjes, getuige de (intacte) wijnglazen, chipszakken en bierblikjes... De relatief kleine oost is meteen een compliment aan de vrijwilligers die maand in maand zwerfvuil ruimen en de vuilnisemmers legen!

Maandag 25 januari was de door Natuurschoon, Buurtschap en Gemeente georganiseerde sessie 'Meedenken en Meedoen'. In een uur tijd passeerden vele inspirerende ideeën en plannen voor het gebied 'Terheijl' de revue. Onder andere de vraag naar de gewenste ontwikkeling van de Toutenburgsingel, een plan voor 'Poorten naar Terheijl', een aanzet tot een Wandelknooppunt Route of 'Ommetjes over Terheijl', een greep uit plannen voor Baggelveld en omgeving, de mogelijke restauratie van de PingoRuïne bij de Korte Wijk icm een Pingo Pad en de wens voor een grensoverschrijdende verbinding met Oostindie. Onvermijdelijk dat er ook enkele kritische noten gekraakt werden, maar dat maakte ook duidelijk hoe betrokken vele aanwezigen zich voelden bij het gehele gebied en haar mogelijkheden! Na een korte pauze werd er in kleine groepjes zeer intensief gediscussieerd over de geopperde ideeën. Binnenkort zal er een verslag verschijnen en worden de verschillende plannen mogelijk verder toegelicht op onder andere deze website.

     

Zaterdag 23 januari was het zó mooi weer dat er wel een klusje in het bos gedaan móest worden. Het bestuur had bericht gekregen over een uitgebroken top van een spar die de doorgang versperde naar de ronde vijver. Dit gaf een mooie gelegenheid om de motorzaag vaardigheid bij te spijkeren. In mum van tijd was de spar uitgekleed en tot mooie stammetjes verzaagd. Binnen een uur waren de zager uit en thuis! Ook wel zin in zo'n klusje? Meld je gerust aan als vrijwilliger. (En die stammetjes? Dat wordt aanmaakhout voor de zager ;-)