Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

De afgelopen jaren zijn er in het kader van de Intergemeentelijk Structuurvisie Leek-Roden allerlei goede ideeën ontstaan over de ontwikkeling van Terheijl. Nu deze structuurvisie grotendeels van de baan is zou het jammer zijn als de goede ideeën van bewoners en andere betrokkenen bij Terheijl in de koelkast zouden belanden. Op 25 januari 2016 organiseren de Buurtschap Nietap-Terheijl en de Vereniging Natuurschoon daarom in samenwerking met de gemeente Noordenveld de werksessie "Meedenken en Meedoen" in Café De Waag te Nietap.

Verschillende projecten en projectwensen die op dit moment (kunnen gaan) spelen in en rond Terheijl worden op deze avond kort door de verschillende projecteigenaren aan u gepresenteerd. Vervolgens gaat u met hen aan de slag om een project waar u een bijdrage aan zou willen leveren verder uit te werken. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is huis aan huis verspreid in Nietap en Terheijl. Komt u meedenken en meedoen? Aanmelden als deelnemer kan door contact op te nemen met Peter Wolters van de Buurtschap Nietap-Terheijl, J.P. Santeeweg 36 of door te mailen naar .

Heeft u zelf een idee of wens die u graag in Terheijl gerealiseerd wilt zien, dan bieden wij u de mogelijkheid dit toe te lichten en vervolgens kunt u met geïnteresseerde buurtgenoten uw idee verder uitwerken. De buurtschap Nietap-Terheijl, Vereniging Natuurschoon, de gemeente Noordenveld en Prolander zorgen voor materiaal en ondersteuning deze avond. U kunt zich aanmelden om een idee of wens te presenteren door contact op te nemen met Geerhardt Dijkhuis van de Buurtschap Nietap-Terheijl via .

Hoogtepunt in 2015 was de aankoop van 7 ha. weiland van de familie Dijk. Met instemming van de leden en de bijzonder plezierige medewerking van Prolander, voorheen BBL, hebben we het weiland kunnen verwerven. Doelstelling is om het weiland zodanig te beheren dat er een flora en faunarijk grasland ontstaat. Ook kunnen we melden dat we de subsidie, die van toepassing was volgens de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL), inmiddels hebben ontvangen.

Maar er was meer......

Om het Natuurschoon/Maatlanden zo goed mogelijk te kunnen beheren is het belangrijk is om in kaart te hebben wat ons gebied aan (unieke)flora- en fauna te bieden heeft. Hierbij moet u denken aan planten, zoogdieren, broedvogels, paddenstoelen maar ook vlinders, sprinkhanen, libellen of andere insecten. Al deze groepen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van een gebied. Het monitoren geeft een beeld van de natuurkwaliteit van een gebied en is ook een verplicht onderdeel van het SNL-subsidiestelsel van waaruit onze vereniging geld ontvangt.

Als bestuur zijn wij op zoek naar vrijwilligers die graag hun bijdrage willen leveren aan het verzamelen en aanleveren van gegevens over bepaalde flora- of faunagroepen. Hierbij is adequate veldkennis van de aangemelde specialisatie uiteraard een vereiste. Heeft u interesse of kent u iemand die hiervoor interesse heeft? Aanmelden kan via één van de bestuursleden (zie de contact gegevens op deze website) of door contact op te nemen met Alex van der Kloet op telefoonnummer 06-36002128.

WeilandWeilandVandaag, 17 november, is onze vereniging ruim 7 hectare weiland rijker geworden! De vereniging bezit nu ca. 47 ha. bos en weiland in het gebied tussen Nietap en Roden. Het nieuw aangekochte perceel weiland is gelegen aan de noordzijde van de Toutenburgsingel en strekt zich uit van de oude pingoruïne (overblijfsel uit de ijstijd) ‘het Vagevuur’ tot de Vagevuurselaan en heeft verder de diepe waterlossing als grens. Het aangekochte perceel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) dat tot doel heeft natuurgebieden te verbinden. Op de Provinciale Ambitiekaart van Drenthe is het perceel aangegeven als ‘nog om te vormen naar natuur’ met als einddoel een ‘kruiden- en faunarijk grasland”. Dat doel wil de vereniging aan de hand van een beheerplan graag realiseren. De aankoop biedt de vereniging tevens de mogelijkheid om de waterkwaliteit van de pingoruïne te verbeteren en de (natuur)belevingswaarde van het gebied te verhogen. De aankoop past daarnaast heel mooi binnen de ontwikkelingen rondom het nieuw te vormen Landgoed Terheijl. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de subsidieregeling voor Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). 

Op 12 september gingen de vrijwilligers van Natuurschoon Nietap weer aan het werk in het bos. Er werden paden hersteld rond de Duivenweide en langs de paden werd allerlei snoeiwerk uitgevoerd. De koffie die Teus kwam brengen was dan ook zeer welkom!

     

Op de Hertenweide leerden de scouts die in ons bos te gast zijn ondertussen nieuwe knoop technieken, en bouwden zij met die nieuwe kennis een aantal er vervaarlijk uitziende katapults.

Begin juli hadden de Welpen van Scouting Nienoord een opkomst in ons bos waarbij ze alle mogelijkheden van het gebied van de Hertenweide tot en met het Vagevuur maximaal uitbuitten! Eerst lekker uitrazen op de weide, de opening bij de vlag in het labyrint, met een vlot over het  Vagevuur, een picknick op de weide en natuurlijk, broodjes bakken boven een vuurtje naast het Hertenhok. 

     

De komende maanden maken de welpen van Scouting Nienoord een aantal keren gebruik van ons Natuurschoonbos voor hun wekelijkse opkomsten op zaterdag-ochtend. Een paar keer voor de zomervakantie, en een aantal keer na de vakantie.Het clubgebouw van de welpen is gesloopt om plaats te maken voor een stuk nieuwbouw. Op de bouwlocatie is natuurlijk geen plaats voor rennen en ravotten, vandaar dat Scouting gevraagd heeft of ze in ons bos terecht kunnen. Het bestuur heet ze natuurlijk van harte welkom!