Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Op zaterdag 20 juni 2015, bijna de langste dag van het jaar, organiseert de Buurtschap Nietap-Terheijl een Midzomerfeest op de Hertenweide in Natuurschoon Nietap! De vereniging Natuurschoon stelt de Hertenweide en de ruimte daar om heen graag beschikbaar voor dit leuke evenement. Het wordt een feest voor en door iedereen uit Nietap-Terheijl en directe omgeving. Belangstellende leden van de vereniging zijn natuurlijk ook welkom! Er komen stands waar bedrijven, verenigingen en hobbyisten hun waren, bedrijf of hobby kunnen tonen. Allemaal voor en door Nietappers en Terheijlsters. De Vereniging Natuurschoon zal natuurlijk een standje bemannen, en verder bijvoorbeeld de Biologische Moestuin Vereniging en de Speeltuin. Er zijn verder activiteiten voor jong en oud, van ponyrijden, zangworkshops, springkussen, schminken, highlandgarnes en fotografie, tot schilder en bloemworkshops, en nog veel meer. Komt allen! Opening om 14.00 uur.

Anemoontjes 2015Anemoontjes 2015Van verschillende kanten werden we getipt dat de anemoontjes in Natuurschoonbos weer beginnen te bloeien! Voor het bestuur en de vrijwilligers is dit elk jaar weer het signaal dat het nieuwe seizoen er aan komt. (en de ALV!) De natte winterklussen liggen achter ons en het droge werk komt er aan. Wat licht snoeiwerk, paden herstellen, schilderwerk....  Veel leuker dan sloten baggeren!! Maak vooral gauw een wandeling langs de bloemenpracht, want het is helaas zo weer voorbij.

 

 

 

Zoom en Mantel vegetatieZoom en Mantel vegetatie

In het zuidwesten van ons gebied ligt een strook bos waar in 2012, tijdens de dunning, alle populieren zijn gekapt. Aan de weiland kant is toen een rand met eiken en beuken blijven staan. Een groot deel van deze bomen zijn in de afgelopen maanden ook omgezaagd, om ruimte (en licht!) te maken voor nieuwe aanplant. Het doel is om hier vanaf het weiland een geleidelijk opgaande bosrand te creëren, waardoor er ruimte komt voor mantel en zoomvegetatie. Hiermee willen we meer variëteit in flora en fauna bereiken, voor bijvoorbeeld vlinders, zangvogels en kruidenvegetatie. Eerdaags zal het resterende takhout versnipperd en afgevoerd worden, en dan is het perceel klaar voor de herbeplanting.

14-02-2015 - Vandaag, Valentijnsdag, heeft een grote groep vrijwilligers het snoeiwerk langs de waterlossing uitgevoerd. Een duidelijker liefdesverklaring kan Natuurschoon haast niet krijgen! Al het langs de rand van het weiland opgeschoten groen is gesnoeid. Nou, niet alles; her en der is een mooie staak blijven staan. Die krijgt de kans om tot een volwassen boom uit te groeien.

Oude websiteOude websitePer 25 januari is deze nieuwe website van de Vereniging Natuurschoon beschikbaar. De oude website was qua software te oud geworden en we ondervonden steeds vaker problemen met het beheer. Omdat het zo langzamerhand niet meer verantwoord was om de oude website in de lucht te houden hebben we deze in het najaar verwijderd. Nu is er dus deze nieuwe website. Qua techniek en vormgeving is de site weer helemaal bij de tijd. De site draait op de nieuwste versie van Joomla, en de nieuwe vormgeving zorgt er voor dat de site ook goed te lezen is op smartphones en tablets. Probeer dat maar eens!

De nieuwe website laat de drie belangrijkste zaken zo duidelijk mogelijk zien; het Natuurschoon zelf, de Vereniging die zorgt voor het beheer, en de Vrijwilligers. De informatie en nieuwsberichten die met deze zaken te maken hebben komen veel beter in beeld dan op de oude website. De website heeft nog ruimte voor meer informatie over het beheer en de historie van het bos. Daar wordt later nog meer invulling aan gegeven.

Veel plezier met de nieuwe website,
Het Natuurschoon bestuur.

13-12-2014 Als sluitstuk van dit jaar zijn we aan het werk geweest op de Maatlanden. Met een klein groepje zijn we wezen snoeien en zagen langs het lange westelijke bospad zodat het greppeltje daar machinaal uitgehaald kan worden. We hopen dat daarmee het oppervlaktewater wat beter afgevoerd wordt, en dat het greppeltje het pad een beetje droger trekt. Dan wordt het, zeker in natte tijden, iets leuker om daar eens langs te wandelen. 

     

14-11-2014 - Half November hebben we de vrijwilligers bij elkaar geroepen voor een bijzondere klus in het bos. We hebben geprobeerd het Labyrint schoon te maken met een borstelmachine. Dat bleek uit-de-kunst te werken! Wat een verschil met het op de knieën krabwerk van afgelopen voorjaar! Het borstelen leverde een grote lading modder en plaggen op die we nu mooi kwijt zijn. We gaan dit stukje onderhoud vaker op deze manier uitvoeren. Het Labyrint ligt er keurig bij! Een prachtig gezicht, zeker een paar dagen later met een vleugje vorst.