Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Af en toe vindt er een leden- en begunstigersdag plaats. Deze vindt meestal plaats in het bos rond een bepaald thema.

Tijdens de leden- en begunstigersdag van zaterdag 12 juni 2010 was het thema: de plannen voor de natuurschoonweide.

Tjerk Vonck, die al eerder op een ALV het plan uitvoerig had toegelicht, ging ook deze keer weer vol enthousiasme door het plan heen. Bij de Meester Posthumabank werd het plan nogmaals uitgelegd. Aan de hand van een tekening werd geïllustreerd hoe één en ander er mogelijk uit komt te zien. Zo'n presentatie in het gebied zelf, met kaarten en plaatjes geeft toch veel meer gevoel voor de plannen dan een zaaltje in De Waag! Teus Korevaar (voorzitter) liet nog enige ideeën zien voor de invulling van het labyrint.

img_0546img_0546 tjerkmetplantjerkmetplan teusmetlabyrintteusmetlabyrint