Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

20/07/18 - Natuurschoon heeft vandaag een mooie aanwinst op een prachtig plekje in het bos gekregen! Twee dames die regelmatig in het bos wandelen hebben ons ter gelegenheid van hun 1000e kilometer een leuk bankje geschonken! Het bankje is geplaatst op een mooi hoekje op de maatlanden, op een plek met fraai uitzicht over het landschap. Veel dank aan de gulle gevers!

Een klein groepje zaterdagse vrijwilligers heeft op zaterdag 14 juli weer een stukje bos gesnoeid langs het fietspad, bij de afslag naar De Flint. Uiteindelijk zullen door deze werkzaamheden alle Eiken die in een oud laanverband langs het fietspad staan weer zichtbaar worden. Wil je ook eens helpen bij een dergelijk klusje? Meldt je dan aan als vrijwilliger!

Mooi om te zien hoe mooi diffuus het licht door het bos valt na zo'n klus!

07/07/18 - De komende maanden zullen er veel werkzaamheden in het bos uitgevoerd worden in het kader van de  projecten die we de afgelopen jaren voorbereid hebben. Eerst zullen er veel bomen gekapt worden. Het gaat om de Essen die lijden aan Essentaksterfte, maar bijvoorbeeld ook Eiken, Elzen, Esdoorn, Beuken en Berken die in verband met het goed beheren van de lanen in ons bos ruimte moeten maken voor hun buren. Na het kappen zal er ook gesnoeid worden. Alle bomen die gekapt gaan worden zijn in overleg met de Bosgroep en de 'Bomengroep' in opdracht van het bestuur van onze vereniging geblest met een duidelijke oranje ring. Lees de verslagen van het eerste, tweede, derdevierde en vijfde rondje van de bomengroep om te leren hoe dit gedaan is.

Later dit jaar zullen ook de nodige herstelwerkzaamheden aan lanen, paden, sloten, vijvers en bruggetjes uitgevoerd worden. Daarbij worden bijvoorbeeld meer dan honderd nieuwe Eiken geplant in de Toutenburgsingel.

Helaas zal al dit werk onvermijdelijk tot overlast leiden. Tijdens de werkzaamheden zullen stukken bos tijdelijk niet of minder goed toegankelijk zijn. We vragen iedereen om de nodige afstand tot de werkzaamheden te bewaren, om honden aan te lijnen en uit de buurt te blijven van de lanen en bosvakken waar gewerkt wordt!

De Nietap Fair die de Buurtschap op 23 juni organiseerde in het kader van de feestweek was wat ons betreft een groot succes! Er werd goed gebruik gemaakt van de Hertenweide, met een heel lint aan kraampjes met ambachtelijke streekproducten, brocante & antiek, woonaccessoires, kraampjes van allerlei verenigingen uit Nietap en omgeving, optredens van de toneelvereniging NOZWZ, de Highlandgames, en natuurlijk de afsluitende BBQ voor alle actieve Nietappers! Het was leuk om gastheer voor zo veel activiteit en enthousiasme te zijn!

Begin juni hebben we nog een rondje onkruid branden in het Labyrint gedaan. Langzamerhand legt zelfs het gras het loodje. 

Op 23 juni wordt in het kader van de feestweek in Nietap de 'Nietap Fair' georganiseerd op de Hertenweide in Natuurschoonbos. Het beloofd een Fair met een zeer gevarieerd aanbod te worden, met onder andere ambachtelijke streekproducten, brocante & antiek, woonaccessoires, kraampjes van allerlei verenigingen uit Nietap en omgeving, en optredens van de toneelvereniging NOZWZ. Natuurlijk staat Natuurschoon er ook met een kraampje, maar bijvoorbeeld ook de moestuin vereniging, IVN, en de kunstenaars die op Terheijl aan het werk zijn!

Na half juli vinden er vrij grootschalige snoei en vel werkzaamheden in Natuurschoonbos plaats. Het is onze bedoeling om zo veel mogelijk van het stamhout dat daarbij vrij komt 'particulier' te verkopen, aan lokale brandhoutzagers. Een groot deel van het hout zal in stapels (percelen) van 5 kuub op lengte van 2,35 meter aangeboden worden op een voor een vrachtwagen, trekker of auto goed bereikbare plaats. Wat aan het eind van het jaar niet verkocht is wordt 'commercieel' verkocht. Het tak- en tophout wordt versnipperd en afgevoerd.

Een eerste kleine partij hout zal al in juli beschikbaar komen. Het overgrote deel in het najaar. Al het hout wordt op stapels verkocht. Er is voorlopig geen 'hout op stam' (zelf te vellen/zagen) te koop in/uit Natuurschoonbos.

We willen graag weten wie er belangstelling voor het hout hebben. We bieden daarom alle bij ons bekende en onbekende kopers en zagers van brandhout de gelegenheid om zich als belangstellende voor het haardhout aan te melden. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar .