Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Afgelopen dinsdag 1 mei hebben de kunstenaars die werken aan de totstandkoming van het Allemansgoed Terheijl een kleimonster (een aantal kruiwagens vol) genomen uit een hoek van de Duivenweide in Natuurschoon. Het is algemeen bekend dat met name in Natuurschoon de potklei zeer dicht aan de oppervlakte ligt en van hoge kwaliteit is. Aan de hand van het monster zal bepaald worden of deze klei geschikt is voor de werkzaamheden die men verder nog van plan is. Als de klei geschikt blijkt zal er later meer gewonnen worden en maakt onze vereniging van de gelegenheid gebruik om een nieuwe poel of plas/dras gebiedje te maken. Dit zal de biodiversiteit in het gebied vergroten; het belooft met name voor amfibieën en reptielen een fijne plek te worden.

Op zaterdag 19 mei zal een deel van de gewonnen klei geschikt gemaakt zijn om echt mee te boetseren. Op het allemansveld is te zien wat er zoal komt kijken bij het mengen van klei en worden de eerste stooktesten van de klei die tijdens eerdere excursies is gewonnen, getoond. Voor wie graag zelf thuis de geprepareerde klei wil uitproberen, worden er kleibroden uitgedeeld. In de laatste week van mei is het mogelijk om tijdens een workshop vormen te boetseren met de geprepareerde klei die afkomstig is uit de nieuwe poel van Natuurschoon.

Voor meer informatie over de exacte dag en tijd, houdt u de aankondigingen op de website of in de vitrines bij de entrees van het Allemansgoed in de gaten. 

IVN Roden heeft afgelopen vrijdag 20 april samen met GroenLinks en de PvdA een gemeentelijke Zaaidag in Noordenveld georganiseerd. IVN, Groen Links en PvdA initiëren en financieren dat, de gemeente co-financiert. Op veel plaatsen werd het land ingezaaid met speciaal bloemenzaad voor bijen en insecten. Het mag duidelijk zijn dat de aantallen bijen en insecten in de natuur de afgelopen jaren enorm zijn afgenomen. Daar maakt de wereld zich zorgen over. Mensen hebben bijen nodig. Bijen hebben bloemen nodig. Ons voedsel en onze gezondheid hangen ervan af. 80% van de groenten, fruit en noten op de versafdeling in een supermarkt wordt bestoven door bijen. In het natuurgebied tussen Roden en Nietap heeft onze vereniging een gebied waar genoeg ruimte is om bloemenmengsels te zaaien. Sowieso wil de vereniging graag gebieden geschikt maken zodat er meer insecten, vlinders en bijen kunnen leven. Het beschikbaar stellen van zaaigoed kwam daarom heel gelegen. Samen met 4 studenten van de Esborg is op vrijdagmiddag het bloemzaad uitgestrooid, zodat we deze zomer aan de Vagevuurseweg kunnen genieten van een mooie bloemenweide met veel gezoem!

Tweede Paasdag nemen leden van de Natuurgidsenwerkgroep van IVN Roden u mee op een voorjaarswandeling door het Natuurschoonbos.

Er zijn nog niet veel anemonen te zien, maar als het voorjaar een beetje meewerkt zal de bosbodem eerdaags over grote stukken bedekt zijn met bloeiende anemonen. De gidsen willen deelnemers graag laten meegenieten van deze schoonheid en nodigen iedereen van harte uit deel te nemen aan deze wandelexcursie. Stevig schoeisel is aanbevolen, afhankelijk van het weer en de wandelroute kan het hier en daar flink modderig zijn. Vertrek is om 14.00 uur, vanaf de parkeerplaats bij scholengemeenschap De Borgen aan de Woldzoom te Roden. (Dus niet de parkeerplaats bij het gezondheidscentrum, en ook niet bij de Vagevuurselaan).

Ons Natuurschoon maakt deel uit van 'landgoed' Terheijl. Maar wat is dat eigenlijk? Al geruime tijd werkt een groep kunstenaars aan het opdiepen van het verhaal van Terheijl. Bijna letterlijk. Was Terheijl in de late middeleeuwen een mooie uithof van het Klooster Aduard in Groningen, later een prachtige Havezate, tegenwoordig is het in de lokale herinnering misschien nog een landgoed, voor de argeloze bezoeker is dat onherkenbaar; hier geen poorten, geen hekken,... slechts een enkele laan die eigenlijk nergens toe leidt. De rijke geschiedenis van Terheijl is nauwelijks nog herkenbaar in het landschap. Geen resten van een klooster, statige lanen of een monumentaal landhuis. Wie er woont kent misschien de achtergrond van een verlaging in het landschap of de betekenis van een in onbruik geraakt hek. Maar voor niet-ingewijden spreken deze elementen meestal niet of nauwelijks. In opdracht van de gemeente probeert men het verhaal van Terheijl aan de vergetelheid te ontrukken. Men schrijft over de bodem, de flora, het gebruik van het land, en maken dat tot een mooie ode aan Terheijl! Zeker het ontdekken waard, op http://allemansgoedterheijl.nl.

Op de ALV van afgelopen donderdag zijn twee bestuursleden afgetreden en is er één nieuw lid toegetreden tot het bestuur. Mathijs Oudega en Ineke Veenstra zijn gestopt met hun bestuurswerk. Voor Mathijs was de combinatie met opgroeiende kinderen en andere verplichtingen niet meer te maken. Voor Ineke was na een paar jaar duidelijk geworden dat het bestuurswerk niet 'haar ding' is. Beide aftredende leden werden door voorzitter Teus Korevaar bedankt voor hun bijdrage aan het besturen van de vereniging. Hun belangrijkste wapenfeiten passeerden natuurlijk de revu en beide afzwaaiende bestuursleden werden in de bloemetjes gezet!
Reina Rentema is na een'stage-periode' van bijna een jaar officieel toegetreden tot het bestuur. De afgelopen jaren hebben Reina en haar man Peter zich ontpopt als vaste waarde in de groep van zaterdag-ochtend vrijwilligers, dus ze kent al heel veel facetten van het bos en dilemma's bij het beheer. We hebben er alle vertrouwen in dat zij ook haar weg zal vinden in het bestuurswerk! Reina, we wensen je veel plezier en succes toe!

Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit vier leden. Het mag dus duidelijk zijn dat de vereniging wel wat nieuwe bestuursleden kan gebruiken! Dus wie zich betrokken voelt bij het wel en wee van ons bos en daar wat (extra) verantwoordelijkheid voor wil nemen roepen we bij deze op om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie!

OBS De Flint uit Nietap organiseerde de afgelopen weken in alle klassen een project rond natuur en milieu. De Flint heeft elk jaar een dergelijk project waar een goed doel aan gekoppeld wordt. Dit jaar hadden ze 'het Natuurschoon van Nietap' gekozen als thema en goed doel. De kinderen hebben bijvoorbeeld vorige week, gesponsord door ouders en buren, de omgeving van de school en het bos opgeruimd. Van de opbrengst van deze sponsor actie zijn materialen voor nestkastjes gekocht die de kinderen zelf in elkaar gezet hebben. Vandaag hebben ze deze Nestkastjes ophangen in Natuurschoonbos!

Ook werden door de jongste leerlingen beschilderde veldkeitjes en de rest van het met de sponsoractie opgehaalde geld aan het bestuur van Natuurschoon aangeboden als aanzet tot het maken van een door de kinderen zelf bedacht 'ontdekpad' door het bos. Teus Korevaar, voorzitter van vereniging Natuurschoon, nam de cheque die nu op € 408,45 stond in ontvangst. Directeur Erik Beumer kon alvast verklappen dat dit nog niet het eindbedrag was, want zelfs vanmorgen kwam er nog geld binnen! Wat een super actie van De Flint!

Regelmatig bereiken ons vragen over de essentaksterfte en de gevolgen voor ons bos. Hoe zit het nou precies??

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel met de naam Hymenoscyphus fraxineus, het vals essenvlieskelkje. Deze invasieve exoot is nauw verwant aan het inheemse Essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus), een schimmelsoort die op afgevallen bladstelen van de es leeft. Het vals essenvlieskelkje infecteert de bomen via het blad. De schimmel groeit via de bladsteel de twijgen in waar ook de bast en het cambium worden aangetast. Dit leidt tot verstoring van de sapstroom wat zichtbaar wordt door verdord blad in de kroon van de boom en afsterving van twijgen, takken en zelfs delen van de kroon. Kenmerkend zijn ook de langgerekte afgestorven plekken in de bast rondom de aanzet van geïnfecteerde twijgen en de karakteristieke bruinverkleuring van afgestorven twijgen.

Er zijn gelukkig essensoorten die minder gevoelig zijn voor de ziekte en daarom adviseren onderzoekers van Wageningen Universiteit terughoudendheid bij het kappen en snoeien van essen die zijn aangetast door essentaksterfte. Je kan dan even aanzien hoe de ziekte zich ontwikkeld. Vooral oudere bomen kunnen vaak nog meerdere jaren overleven als ze zijn aangetast, en soms zelfs deels weer herstellen. Als een zieke es geen direct gevaar oplevert, is het daarom vaak beter om de boom met rust te laten en af te wachten of hij in staat is uitbreiding van de ziekte zelf te stoppen. De afgestorven takken van zieke essen zullen echter vroeg of laat naar beneden vallen, wat gevaar op kan leveren voor wandelaars en andere passanten. Ook zullen er meestal steeds meer takken afsterven zodat het verwijderen van dood hout dweilen met de kraan open is. Om die reden worden zieke essen naast paden en wegen bij een boomveiligheidscontrole meestal toch aangemerkt om te kappen.

In ons bos staan er vooral veel essen langs de Zwarte Ryth, bij de Hertenweide, in het bosje tussen het fietspad en de waterlossing en langs de Toutenburgsingel. Verder nog enkele langs het fietspad. Deze gewone/inheemse es (Fraxinus excelsior) is helaas erg gevoelig voor de ziekte. De sterk verzwakte essen waarvan takken of de gehele stam op paden kunnen vallen zijn bij de recent uitgevoerde boomveiligheidscontrole aangemerkt voor de rooilijst. Bij de rondjes door het bos met de bomengroep en de Bosgroep heeft het bestuur besloten om ongeveer 150 van deze essen te laten vellen. Er zijn ongeveer drie exemplaren gevonden die niet of nauwelijks door de ziekte zijn aangetast. Of deze echt voldoende resistent zijn om de ziekte te weerstaan moet nog blijken...

Onderzoek

In Nederland wordt al enkele jaren onderzoek gedaan naar essentaksterfte. Men probeert onder andere om uit een groot aantal weinig vatbare bomen een resistente variant van de inheemse es te kweken. In de zomer van 2017 is er daarom een oproep gedaan om nog gezonde essen in zwaar aangetaste gebieden te melden op essentaksterfte.nu. Materiaal van die essen wordt gebruikt om deze bomen te vermeerderen en om te onderzoeken waarom die nauwelijks last hebben van de schimmel. Zo zijn al 74 essen die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte vermeerderd voor nader onderzoek.

Wij hebben de nog gezonde bomen in ons bos aangemeld voor het onderzoek naar de essentaksterfte. Uiteindelijk wil men op basis van 200 weinig vatbare bomen een resistente variant van de inheemse es kweken met een hoge genetische diversiteit. Wij hopen dat één van onze essen daar bij kan zitten. In ons bos zullen heel veel essen gekapt worden, maar zou het niet mooi zijn als genen uit ons bos kunnen helpen om de soort te redden?!

Nuttige info over de stand van zaken rondom de ontwikkeling en bestrijding van de essentaksterfte is te vinden op