Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Heb jij een mooie aanvulling voor ons historisch archief? Het is uniek dat we als vereniging een historisch archief hebben met documenten meer dan 100 jaar oud! Er is veel bewaard gebleven zoals koopakten, contracten en notulenboeken. De belangrijkste stukken hebben we veilig ondergebracht in een hoekje van het archief van de Historische Kring te Leek. Met dank aan Alle Veenstra is er een behoorlijke reconstructie van de geschiedenis van de “Vereniging Natuurschoon” mogelijk gebleken. Graag benutten wij zijn kennis en informatie - welke hij nu met veel enthousiasme overdraagt aan Monique - maar we zijn er van overtuigd dat er nog meer prachtige materialen & verhalen moeten zijn over 'Natuurschoon'.

Heb jij iets voor ons archief? Laat het dan weten aan Monique Torensma-Akker door een mailtje te sturen: . Monique houd zich al een tijdje bezig met bestuurswerk binnen onze vereniging, maar heeft ook aandacht voor ons historisch archief & sociale media. Ze neemt met alle liefde jouw stukken in ontvangst en hoort graag het verhaal erbij. Zij zorgt ervoor dat het gedocumenteerd word en aan ons historisch archief word toegevoegd. Hiermee hopen we de prachtige historie van onze vereniging en de omgeving goed te bewaren.

Op 9 december organiseert IVN Roden-Norg een excursie in Natuurschoon. Tijdens deze wandeling wordt zowel het landschap als de rijke historie van de omgeving verkend. Daarbij komen ook sporen uit een veel recentere verleden aan bod, zoals de windhoos die in 2019 een spoor achterliet in Roden en omgeving. De wandeling gaat door de bosgebieden van onze vereniging en van Staatsbosbeheer. Het vertrek is vanaf de parkeerplaats van de Ronerborg in Roden. Kinderen kunnen heel goed mee, honden zijn niet toegestaan. Opgave via de website van IVN Roden-Norg.

Natuurschoon doet ook mee aan de Rabobank Clubsupport actie. Leden van de Rabobank kunnen door op ons te stemmen zorgen voor een behoorlijke bijdrage aan een nieuwe picknickbank op de Natuurschoonweide. De oude bank was na jaren trouwe dienst totaal vergaan... We hopen dat er met een nieuwe picknickbank weer met volle teugen genoten kan worden van de prachtige omgeving. Op de weide is ruimte voor een potje voetbal, wat vliegeren, de zeskamp, een fair, of gewoon lekker wandelen..., en daar kan een goede picknickbank natuurlijk niet ontbreken.

Je kan onze vereniging steunen via Rabobank Clubsupport via de Rabobank App of via de website van de Rabobank op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport. Je kan ook nog twee andere goede doelen jouw steun geven!

Met de opbrengst gaan we zorgen voor een nieuwe picknickbank op de Natuurschoonweide. Help jij ons mee?

Op zaterdag 4 november wordt door heel Nederland de Natuurwerkdag georganiseerd, de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen! Onze vereniging doet ook weer mee.

Op de Natuurwerkdag gaan we het nodige snoeiwerk uitvoeren en alle hulp is welkom! We gaan aan het werk langs de Toutenburgsingel. We gaan een stuk van deze prachtige oude laan in het hart van Natuurschoon weer vrij maken van de (te ver) uitgelopen bossages en ondergroei. De oude bomen en de nieuw aangeplante eiken langs deze oude laan worden daardoor weer mooi zichtbaar. En in het voorjaar zal het prachtige tapijt van bosanemootjes weer beter zichtbaar worden.

Een deel van de gesnoeide takken wordt in een naastgelegen bosje in een takkenril verwerkt. Voor vogels en kleine zoogdieren biedt zo'n ril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën, reptielen en insekten vinden er bovendien een lekker plekje om te schuilen of te overwinteren. De net aangeplante meidoorn, sleedoorn, hondsroos, (bos)vlier etc. moeten we natuurlijk zien te ontwijken!

Alle vrijwilligers, omwonenden, wandelaars en anderen die regelmatig genieten van Natuurschoon worden van harte uitgenodigd om bij deze klus aanwezig te zijn en een handje mee te helpen! Deze klus is bij uitstek geschikt voor families met stoere kinderen. Vooral kinderen die vertrouwd zijn met een zaag of takkenknipper en willen slepen met lange takken zijn van harte welkom. Wel oude kleren en stevige schoenen aan doen hoor! Gereedschap en handschoenen zijn aanwezig. Na een uurtje pauzeren we voor koffie, thee of limonade met iets lekkers.

Veel handen maken licht werk, en we maken er een gezellige ochtend van! Het terrein is goed toegankelijk voor iedereen die een beetje stevig in z'n schoenen staat. 

Opgeven bij voorkeur via de website van de Natuurwerkdag of per telefoon op 06 54366783.

De werkzaamheden vinden plaats van 08.30 uur tot een uur of 12:00 op zaterdag 4 november 2023. We verzamelen bij de parkeerplaats van Natuurschoon aan de Vagevuurselaan.

Is er wat aan de hand is het bos? Schade of onraad? Een omgevallen boom of een hangende tak? We maken graag gebruik van de oren en ogen van de vaste bezoekers van ons bos om schade en hinderlijke of gevaarlijke zaken snel op te merken en aan ons door te geven. Samen zien we meer en kunnen we sneller ingrijpen bij onraad of om schade of gevaarlijke situaties op te (laten) lossen.

Zaken die geen haast hebben graag melden bij het bestuur via . Heeft de melding spoed, dan graag per telefoon bij Alex (06-36002128) of Tjerk (06 54366783), het liefst per WhatsApp! Graag goed de locatie doorgeven en zo mogelijk een duidelijke foto toevoegen. Zet onze telefoonnummers gerust in je telefoon om deze in voorkomende gevallen te kunnen gebruiken!

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 maart 2023 in dorpshuis ‘de Til’ (Tolberterstraat 36A) te Leek. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken staan op de website en zijn per e-mail naar alle leden verstuurd. Bij de stukken zit onder meer het jaarverslag. We denken dat dit weer een zeer lezenswaardig overzicht geeft van alles wat er het afgelopen jaar in onze vereniging en in het bos gebeurd is.

Op de agenda van de ALV staat onder meer de bestuursverkiezing. Fetske Zwaga is aftredend bestuurslid. Fetske stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn, maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Zolang er nog geen vervanging is gevonden blijft Fetske onze penningmeester. Monique Torensma is aspirant bestuurslid, maar we hebben twee vacatures! We hopen dat twee leden zich aanmelden als kandidaat voor het bestuur. Als er naast Monique nog iemand interesse heeft om als ‘stagair’ in het bestuur mee te lopen dan horen we dat graag!

Verder staat het vaststellen van een Vrijwilligers Reglement op de agenda. Al langere tijd leeft de behoefte om enkele uitgangspunten en afspraken rond het vrijwilligerswerk in onze vereniging beter vast te leggen. De afgelopen maanden zijn we daarom bezig geweest om voor onze vereniging een Vrijwilligers Reglement te maken. Dit reglement bevat kaders, richtlijnen en veel informatie die nodig is om het vrijwilligerswerk goed te kunnen doen. We willen dit reglement door de ALV laten vaststellen. Na het vaststellen willen we op basis van dit reglement met alle vrijwilligers een Vrijwilligersovereenkomst afsluiten.

25-02-2023 - Vandaag gingen we met een groep vrijwilligers van Natuurschoon en IVN Westerkwartier de bramen langs de Zwarte Ryth te lijf! Het uitroeien van die stekelige bramen mag een heilloze rotklus lijken, op een klein stukje bos kunnen we wél het verschil maken. Vooral rond de Ryth en in het 'Dwaalbosje' worden de bosanemoontjes en andere kwetsbare vegetatie volledig overwoekerd door deze invasie. Het geeft dus een goed gevoel om ze tenminste uit de mooiste en meest kwetsbare stukjes van ons bos weg te houden! Deze gecoördineerde actie trok veel belangstelling van passanten en de pers, dus in verschillende kranten werd er verslag van gedaan. Kijk bijvoorbeeld eens op Dit is Roden en in het Dagblad van het Noorden.