Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

13-04-2019 - Ze hadden ons guur, winderig en koud weer voorspeld voor vandaag en die voorspelling kwam uit, maar niet in de ochtend-uren. We hadden prachtig weer bij het opschonen van het labyrint. Een vervelend klusje waar we na een paar uren noest werken toch met voldoening op terug konden kijken. Dank aan alle harde werkers! Zonder deze groep belangeloos werkende vrijwilligers konden we het bos écht niet het onderhoud en de zorg geven die nodig is!

Buiten beeld maar zeker zo nuttig is er ook nog veel puin geruimd in de meester Posthumalaan, is er gesnoeid langs een stukje van de Ryth en is er bij de Ronde Vijver nog wat opruimwerk gedaan. Goed hè!

Afgelopen donderdag 11 april namen we afscheid van Teus Korevaar als voorzitter van onze vereniging. Hij had al geruime tijd geleden aangegeven dat het na 20 jaar bestuurswerk welletjes was.

Natuurlijk werd er uitgebreid stil gestaan bij Teus' afscheid. Teus werd geprezen als 'doener'. Hij nam de afgelopen jaren heel veel taken op zich en verzette heel veel werk. Zo speelde naast tientallen kleine zaken onder andere de herinrichting Roden-Norg, de zoektocht naar een partner om samen het beheer mee uit te gaan voeren (wat uiteindelijk resulteerde in de jarenlange relatie met de Bosgroep), de pensionering van boswachter Theo Pors (waarbij de vereniging niet alleen een boswachter kwijt raakte, maar ook de 365-dagen-per-jaar verzorger van de herten), de realisatie van de Natuurschoonweide, en de vele contacten met instanties die belangrijk zijn voor onze vereniging.

Toen Teus op 15 oktober 1998 lid werd van de Vereniging zag onze vereniging er trouwens heel anders uit dan tegenwoordig. Lid werd je toen niet zomaar, je moest hiervoor gevraagd worden! Samen met dhr Oostinga, dhr Ruiter, Veenstra en dhr Woldring kwam het ledenaantal toen op 17 personen. Binnen het bestuur werd al nagedacht over het toelaten van meer leden. Dit om de vergrijzing tegen te gaan en om meer werk te kunnen verzetten. De statuten en het huishoudelijk regelement werden aangepast en in 2001 was pas de eerst ALV met nieuwe leden; veel oud donateurs en nieuwe leden die zich zelf aangemeld hadden.

Teus had enkele jaren geleden al aangegeven om te willen stoppen met zijn bestuurswerk, maar toen kwam in 2012 de ontwikkeling van de landgoederen zone Nietap/Terheijl in beeld. Dat leek in eerste instantie een project van een jaar of 2 te worden, en bood een mooie kluif, een laatste kunstje, voor Teus! Dat deze projecten vele jaren langer duurden en pas eerdaags afgerond worden kon niemand voorzien... Het siert Teus dat hij zijn 'pensionering' al die jaren heeft uitgesteld! En dat niet alleen; Teus verhuisde ruim 2 jaar geleden naar Beilen, maar van deze fysieke afstand was nooit niets te merken. Als er overleg nodig was, werk gecontroleerd moest worden, overleg in het veld nodig was; Teus was er gewoon. Teus rond zijn werkzaamheden voor de projecten in Natuurschoon nog af maar die betrokkenheid zullen we nog danig gaan missen!! 

Eén van de cadeautjes die Teus bij zijn afscheid kreeg is iets wat hij niet mee kan nemen. Dat is namelijk het uitzicht over de recent verworven weide en het Vagevuur vanaf een ter ere van Teus langs het Drenthepad te plaatsen bankje!

26-03-19 - Onze vereniging heeft een fantastische bijdrage ontvangen uit de Clubkas Campagne van de Rabobank. Leden van de Rabobank konden afgelopen maand stemmen op één van de meer dan tweehonderd verenigingen en andere goede doelen uit de regio. Er zijn kennelijk zo veel leden die onze vereniging een warm hart toedragen dat dit ons een bedrag van meer dan € 500,- opgeleverd heeft.

OBS de Flint uit Nietap heeft vorige jaar een sponsoractie gehouden en de opbrengst aangeboden aan de Vereniging Natuurschoon als aanzet tot het maken van een ontdekpad door het bos. Ons plan is om de bijdrage van de (leden van de) Rabobank te gebruiken voor de verdere aankleding van dit "Flintenpad".

Bosanemonen in NatuurschoonBosanemonen in Natuurschoon

25-03-19 - Van verschillende kanten werden we getipt dat de Anemoontjes in Natuurschoonbos weer beginnen te bloeien! Voor het bestuur en de vrijwilligers is dit elk jaar weer het signaal dat het nieuwe seizoen er aan komt, én de ALV! ;-) De natte winterklussen liggen achter ons en het droge werk komt er aan. Wat licht snoeiwerk, paden herstellen, schilderwerk....  Veel leuker dan sloten baggeren!! 

Het bosanemoontje is één van de meest in het oog springende plantjes die het Natuurschoonbos rijk is. En waar we trots op zijn. Het is niet voor niets dat de bosanemoon zijn plek in het logo van de Vereniging heeft gekregen! Maak vooral gauw een wandeling langs de bloemenpracht, want het is helaas zo weer voorbij.

Op zondag 31 maart 2019 organiseert IVN Leek-Nietap een excursie in het Natuurschoonbos:

De afgelopen jaren, en zeker gedurende de winterperiode 2018-2019 zijn veel onderhoudswerkzaamheden in het gebied uitgevoerd. Soms doen die pijn omdat forse dunning, verwijdering van oude en gevaar opleverende bomen, het weer openmaken van oude waterstromen en nog veel meer het bekende beeld soms fors aantasten. Echter, alle maatregelen zijn gericht zijn op behoud, verjonging, schadeherstel en daarmee het bieden van een bestendige toekomst voor dit bijzonder bos- en deels ook weidegebied. Deze middag gaan we met twee gidsen die het gebied goed kennen en die ook betrokken zijn geweest bij de advisering omtrent de genomen maatregelen kijken hoe het geworden is.

De excursie start om 14.00 uur vanaf de Parkeerplaats aan de Vagevuurselaan. Naast leden van IVN zijn ook leden van de vereniging Natuurschoon van harte welkom! Voor IVN-leden en leden van de Vereniging Natuurschoon etc. is de wandeling gratis. De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur. Aan niet-leden vraagt men een bijdrage van € 2,50.

13-03-19 - Het asfalt van het fietspad van de gemeente dat tussen Roden en Nietap vlak langs en door ons bos loopt gaat vervangen worden door beton! Het idee is dat het beton veel minder zal vervormen en beschadigen dan het asfalt wat er nu ligt. 25 maart aanstaande is de start van de werkzaamheden. Het deel vanaf de bocht bij Nietap, waar nu een berg zand ligt, tot het pad naar Smeding wordt vervangen. Het stuk vanaf het fietspad richting de boerderij van de familie Smeding wordt halfverhard. Verder richting Roden worden ook nog enkele stukken vervangen, maar die plekken konden minder goed aangeduid worden door de aannemer. De nieuwe beton verharding moet ruim drie weken uitharden waarna de bermen nog afgewerkt moeten worden. De oplevering staat daarom pas gepland voor 18 april.

Het voormalige fietspad vanaf de Vagevuurselaan naar het fietspad wordt gebruikt voor aanvoer van materieel en materialen. Er worden rijplaten gelegd en de gemeente heeft beloofd dat eventuele beschadigingen zullen worden hersteld. De werkzaamheden zullen onherroepelijk overlast tot gevolg hebben. Daar is niets aan te doen. De gemeente is verantwoordelijk en opdrachtgever voor de werkzaamheden.

De vereniging heeft in 2017 een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Een deel van de subsidie aanvraag is gehonoreerd. Een aantal van de werkzaamheden die daar bij horen zijn de afgelopen maanden uitgevoerd. Meest in het oog springend is het verondiepen van een aantal sloten in de weilanden ten westen van de boerderij Veghe Vuir en ten zuiden van het Vagevuur. Deze werkzaamheden passen bij het omvormen van deze agrarische percelen naar natuur. Naar kruiden- en faunarijk grasland om precies te zijn.

Omdat de afwateringssloten nu de leemlagen doorsnijden en tot aan de diepere zandlagen komen zoekt het grondwater de weg van de minste weerstand en wordt het gebufferde grondwater afgevoerd via de sloten. Door het verondiepen van sloten kunnen we er voor zorgen dat in nattere periodes het grondwaterpeil (beter) opgebouwd wordt, en dat het bufferend grondwater weer tot aan maaiveld komt. Dit zal de ontwikkeling van de natuur zeer ten goede komen.