Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Afgelopen week zijn de randen van de Hertenweide gemaaid met een klepelmaaier. Deze maait het gras door een ronddraaiende wals met daaraan bevestigt klepels. De klepelmaaier kon de hoge grasranden met daarin allerlei takken en oneffenheden (pitrus pollen) uitstekend maaien. Het maaien in deze tijd van het jaar is overigens een uitzondering. Het is al jaren geleden dat de randen van de weide gemaaid zijn en nu kon er van de bevroren ondergrond geprofiteerd worden... Normaal gesproken zullen de randen van de weide één keer per jaar gemaaid en afgehaald (gehooid) worden in september om de grond te verschralen en naar meer bloemen- en kruidenrijke weide om te vormen. De eerste jaren, zolang er nog vrij veel voeding in de grond zit, kan er extra gehooid worden na 21 juni.

De vorst krijgt langzamerhand ook het Vagevuur in haar greep! Het ijs wordt beetje bij beetje dikker! Vandaag was het nog veel te dun om je er op te wagen maar we hopen dat de vorst er de komende drie nachten een aantal centimeter bij aan weet te plakken. Dan is het vrijdag en zaterdag nu of nooit voor het snoeien van het eilandje en de stobben aan de rand van het water! Ook het riet moet gemaaid worden. We roepen dus alle belangstellenden, buren, leden en donateurs op om aanstaande vrijdag en/of zaterdag een paar uur te komen snoeien en maaien rond (en in) het Vagevuur! Het zal geen zwaar werk zijn, maar er zijn wel veel handen nodig om deze klus uit te kunnen voeren. Het komt voornamelijk neer op het slepen van takken over het ijs naar de wal of het weiland. Vrijdag willen we al zoveel mogelijk doen omdat het dan stralend zonnig weer lijkt te worden en het nog niet zal dooien. Zaterdag zou de dooi in kunnen vallen en wordt het kennelijk bewolkter. Houdt er wel rekening mee dat het snerpend koud zal zijn door de harde wind! Dat is ook de reden om het werk over twee dagen te verdelen. We beginnen beide dagen om 09:00 uur.

Wie komt er helpen?????

Meldt je aan per e-mail via vrijwilligers@natuurschoon-nietap of telefonisch bij Tjerk op 06 54366783

Op 10 maart valt onze vaste zaterdag-klusdag samen met de landelijke actie NL Doet! We gaan daarom met een groep vrijwilligers weer het nodige snoeiwerk uitvoeren en alle hulp is welkom! Kinderen die vertrouwd zijn met een zaag of takkenknipper en lekker vies mogen worden zijn van harte welkom. Wel oude kleren en laarzen aan! Alle gesnoeide takken en boompjes worden in een takkenril verwerkt. Op veel plaatsen in ons bos kan het snoeihout plat verwerkt worden zodat het snel verrot, maar soms leent de situatie zich beter voor een ril. En dat heeft allerlei voordelen; voor vogels en kleine zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren, en heel veel insecten maken gebruik van de beschermde plekjes in de takkenril om te schuilen. Er het ziet er gewoon mooi uit!!

Deze klus is bij uitstek geschikt voor families met stoere kinderen. Tegen een uur of 11 krijgen we koffie, thee of limonade met iets lekkers. Warme chocolademelk als het heeel koud is! Veel handen maken licht werk, en we maken er een gezellige ochtend van! Het terrein is goed bereikbaar voor iedereen die kan slootjespringen. Aanmelden kan via de NL Doet website op https://www.nldoet.nl/klus/37843

De komende dagen zal de Hertenweide geklepeld worden. Bij het klepelen wordt, anders dan bij maaien, het meeste maaisel helemaal gekneusd. De machine waarmee dit gebeurd kan de grote pollen pitrus beter aan dan een maaimachine. Zo mogelijk wordt het maaisel afgevoerd om de weide wat te verschralen. Op den duur moet dat een bloemenrijke(r) rand mogelijk maken. Op onderstaande foto's is te zien hoe het eerste begin met het klepelen gemaakt is.

Afgelopen vrijdag 22 december werden het labyrint en de wandelroute er naar toe sfeervol verlicht door een groot aantal fakkels. Het was een frisse maar prachtig verstilde midwinteravond. Tussen de bomen en over de hertenweide hing een lichte nevel. Een groep leden van de vereniging, vrijwilligers en belangstellenden had zich verzameld voor de onthulling van de centrale steen in het labyrint.

Geke Oostinga, zus van wijlen bestuurslid Roelof Oostinga, hield een kort praatje over Roelofs betrokkenheid en liefde voor ons bos en nam de onthulling van de centrale steen in het labyrint voor haar rekening. Een mooie schenking uit Roelof's nalatenschap heeft zo een permanent plekje in het bos gekregen. Na de onthulling had iedereen de gelegenheid onder het genot van een winters warm drankje en iets lekkers de tekst op de steen te lezen en nog lekker wat na te praten. Het was een geslaagde avond!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de 'finishing touch' van het Labyrint. Het is hoogste tijd om iedereen te laten zien hoe het geworden is. Namens de ‘Vereniging Natuurschoon’ nodigen wij alle leden van de vereniging, vrijwilligers, omwonenden en belangstellenden uit voor de 'Midwinteropening van het Labyrint' in het Natuurschoonbos op vrijdag 22 december 2017. Het labyrint ligt zoals jullie weten op de Hertenweide. Gemakkelijk te bereiken door vanaf de parkeerplaats aan de Vagevuurse laan in de richting van de mr. Posthuma-bank te lopen.

Programma:

  • Tussen 18.45 en 19.00 uur ontvangst op de weide.
  • Kort verhaaltje over het ontstaan van het labyrint (8 jaar geleden!!!) namens de commissie ‘Hertenweide’ door Tjerk.
  • Onthulling van de centrale steen door onze speciale gast mevr. Geke Oostinga, zus van wijlen bestuurslid Roelof Oostinga.
  • Afsluitend woordje van Teus.
  • Genieten van warme drank en iets lekkers.
  • Einde ongeveer 19.30 uur.

Denk eraan: het is erg donker en drassig in het bos en op de Hertenweide. Dus: zaklantaarn meenemen, warme kleren en laarzen aan!

Het bestuur.

Het bestuur nodigt alle leden van de vereniging uit voor een extra informatieve ALV op woensdag 13 december 2017 om 20:00 in de Waag te Nietap. Hierin zullen o.a. de volgende punten aan bod komen:
  • status / voortgang / planning van de projecten
  • status SKNL aanvraag voor de omvorming van de weilandjes naar natuur
  • beheerplan en beheerovereenkomst met de bosgroep

Projectplannen

In de ALV van 13 juli 2017 is met een overgrote meerderheid van stemmen toestemming gegeven voor het uitvoeren van de projectplannen. Graag praten wij u bij over de stand van zaken en het vervolg.

SKNL

Het bestuur heeft tijdens de ALV van 5 juli 2017 toestemming gekregen om een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Bij de omvorming naar nieuwe natuur hoort ook een gesubsidieerd maatregelen- en beheerplan. De Bosgroep heeft voor Natuurschoon een rapport opgesteld met een voorstel van maatregelen en beheer. Ook over dit onderwerp praten wij u graag bij.

Beheerovereenkomst/Beheerplan

Er ligt een nieuw concept beheerovereenkomst en beheerplan Natuurschoon voor de periode 2016-2026 van de Bosgroep. Het bestuur gaat niet akkoord met de voorgestelde duur van een nieuwe beheerovereenkomst van 6 jaar (ingaande 1 januari 2018).  Reden is dat er nog aanpassingen nodig zijn. Graag lichten wij dit toe.

Bestuur

Ineke Veenstra en Mathijs Oudega hebben aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.  In onze voorjaarsvergadering zullen wij daarom een bestuursverkiezing op de agenda hebben. Wij nodigen u hierbij alvast van harte uit om u te melden voor een bestuursfunctie!

Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid belangstellenden, is het van belang dat u even meldt of u wel of niet aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.